Het bouwproces van een industriële betonplaat

Een fundamentele fase voor elk burgerlijk bouwproject is de bouw van een betonnen plaat, of het nu gaat om een particulier of een industrieel project.

Dit proces is in de afgelopen decennia sterk gemoderniseerd, waardoor de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie van het bouwen van betonplaten is toegenomen. Dit alles vertaalt zich in een zeer bestendige vloer met een betrouwbare en veilige afwerking.

[toc]

Om deze normen te bereiken, moeten de constructie en de behandeling van betonplaten voldoen aan strenge kwaliteitscontroles, die worden uitgevoerd met steeds geavanceerdere apparatuur.

Hieronder geven we een overzicht van de bouwfasen van een industriële betonplaat en enkele technische specificaties waaraan moet worden voldaan voor een adequaat eindresultaat.

1. Voorbereiding van de ondergrond

Deze fase bestaat uit het reinigen van de ondergrond waarop de vloer wordt geplaatst, waarbij eventuele vegetatie of objecten worden verwijderd die de juiste constructie kunnen belemmeren en onderbreken.

Voorbereiding van de grond voor het industrieterrein

In een industriële omgeving is het gebruikelijk dat er wordt gesloopt om de resterende structuren van een oud gebouw te verwijderen. Alle puin en afval moet worden vervoerd naar de respectieve plaats van afvallozing en -verwijdering.

Deze activiteiten hebben als doel een vlakke ondergrond te creëren en optimale eigenschappen voor de bouw te verkrijgen. Om deze reden worden verbeteringsprocessen toegepast met betrekking tot de dichtheid en wordt de bodem verdicht.

2º Het plaatsen van het gelaste wapeningsnet

Wapeningsnetten bestaan uit stalen staven in rijen en kolommen. Deze staven worden met elkaar verbonden door ze elektrolytisch te lassen of met dunne staven of draden.

Het leggen van een fijnmazig net op de stoep

Het elektrolytisch gelaste wapeningsnet is het meest gebruikte type omdat het op voorhand kan worden gemaakt, wat de plaatsing van het wapeningsnet aanzienlijk vereenvoudigt. Het net wordt verankerd met metalen steunen, die aan de onderzijde worden bevestigd.

Op dezelfde manier zijn er gevallen waarin het net kan worden weggelaten omdat de scheuren in het beton in bedwang worden gehouden door de voegen. Dit is echter niet aan te bevelen, omdat scheuren in de breedte kunnen toenemen, waardoor de betonplaat ernstig beschadigd kan raken.

3º Gieten en afwerken van het beton.

Voor het storten van het beton is het noodzakelijk om eerst de bekisting te plaatsen.

Betonnen vloerbekisting

Deze mallen bepalen de afmetingen van de betonplaat. Ze kunnen van metaal, kunststof of hout zijn.

Gewapend beton dat gebruikt wordt voor industriële platen heeft meestal vezels (metaal en kunststof) in zijn conventionele samenstelling, gebaseerd op een mengsel van grind, zand, water en cement.

Door vezels te combineren met een wapeningsnet wort de treksterkte van het beton aanzienlijk verbeterd. Hierdoor kunnen de scheuren die eventueel ontstaan tijdens het uitharden van het beton, veroorzaakt door krimp en thermische contractie (of uitzetting), effectief in bedwang worden gehouden.

Beton gieten

Het beton mag zo min mogelijk worden gemanipuleerd tussen het transport en de plaatsing. Hiermee wordt getracht de eventuele ontmenging van het mengsel en de vroegtijdige uitharding ervan te voorkomen. Hiervoor is het gebruik van mixervoertuigen met een ontladingskanaal aan te bevelen.

Het storten van vers beton in de stoep

Het beton moet homogeen worden gestort. Het moet worden gehomogeniseerd door middel van trillingen om mogelijke ingesloten lucht te elimineren.

Ook de temperatuur is een belangrijk aspect om rekening mee te houden, aangezien temperaturen onder 5°C de hydratatiereactie tussen cement en water elimineren, waardoor de agglomeratie van aggregaten in het beton wordt beschadigd.

In warme omstandigheden is beton dan weer gevoelig voor verhoogde scheurvorming, een probleem dat zich voordoet als gevolg van de versnelde waterverdamping die in het mengsel aanwezig is.

Nivellering en verdichting

Als het verse beton eenmaal is verdeeld over het gehele plaatgedeelte en de volledige dikte is opgevuld, is het tijd om het oppervlak te egaliseren en glad te strijken.

Nivellering van de betonplaat

In het verleden werd hiervoor een aluminium trilbalk gebruikt. Tegenwoordig is de trend echter de lasertrilbalk. Deze machine maakt gebruik van een laserstraler, waarvan de straal wordt ontvangen door een koperen ontvanger in het nivelleringsvoertuig.

Als het nivelleringschassis oneffenheden in het beton tegenkomt, verhoogt of verlaagt de koperen ontvanger het voor een betere uitlijning.

Om het betonoppervlak gladder te maken, worden echter nivelleringscorrectie-instrumenten gebruikt, zoals corrigerende spanen (hobbelfrees en controlestaaf).

Het egaliseren moet plaatsvinden voordat het beton begint te bloeden, dat wil zeggen voordat het water naar de oppervlakte begint te komen.

Beton vlinderen

Vlinderen is een type afwerking voor betonplaten, en levert een hard, dicht en glad oppervlak op.

Troweling machine troweling

Het is een mechanisch proces waarbij gebruik wordt gemaakt van een troffel met bladen, die gebogen worden om het contact met het betonoppervlak te verminderen. Hoe schuiner de bladen staan, hoe groter de druk zal zijn, waardoor het oppervlak gladder en dichter wordt.

Het vlinderen moet systematisch worden uitgevoerd en nadat het overtollige vocht is verdwenen, dat wil zeggen wanneer het beton bijna verhard is.

Na elke passage is het aan te raden om de hellingshoek van de bladen te verhogen. Ook moet het traject in de tegenovergestelde richting van het vorige traject worden afgelegd.

4. Voegen zagen in beton

Voor deze bewerking worden elektrische of benzinezagen gebruikt, die voorzien zijn van slijpschijven of diamantschijven.

Afdichting op industriële vloer

Er zijn twee manieren van beton zagen: de conventionele natte zaagsnede en de droge snede.

Droog zagen vindt plaats om dilatatievoegen in beton te maken. Deze voegen worden gemaakt wanneer het gepolijste beton nog niet volledig is uitgehard. Hiermee proberen we het ontstaan van scheuren tot een minimum te beperken.

Voor dit proces worden diamantschijfsnijders gebruikt, die een maximale diepte van 32 mm bereiken.

De conventionele zaagsnede wordt tussen 4 en 12 uur na het afwerken van de plaat uitgevoerd; 4 uur in een warme omgeving en 12 uur in een koude omgeving. In dit geval zal de diepte van de snede een derde van de dikte van de plaat bedragen.

Beide soorten zaagsneden moeten daarna worden verzegeld. Bovendien moeten ze worden uitgevoerd voordat het beton verhardt.

5. Het uitharden van het beton

Dit is de laatste fase van de bouw van een industriële betonplaat en heeft als doel de hydratatie van het cement te verbeteren, met behoud van de juiste vocht- en temperatuuromstandigheden in het beton. Het uitharden kan op drie manieren gebeuren.

  • Uithardende middelen: er vindt een oppervlakkige afdichting van de vloerplaat plaats. 

  • Platen van polyethyleen: door het gebruik van dit soort synthetische waterdichte platen wordt het waterverlies van het beton geminimaliseerd.

  • Natte coatings: Het gebruik van materialen zoals stoffen met een hoge vochtretentie helpen het vochtverlies van het beton tot een minimum te beperken.

6. Afwerking van het beton

Soms, afhankelijk van de vloer die u wilt verkrijgen en rekening houdend met het gebruik ervan, is het aangeraden om een krachtige polijstbehandeling uit te voeren die de duurzaamheid en slijtvastheid zal helpen verbeteren, het onderhoud zal verminderen, stofvorming zal elimineren en vele andere voordelen zal opleveren.

De BECOSAN®-behandeling helpt het beton van nieuw aangelegde of reeds bestaande vloeren te verdichten.

Voel je vrij om onze inhoud te delen

Gebruik deze knoppen om direct te delen in één klik op uw favoriete sociale netwerk.

LinkedIn
WhatsApp
Facebook
Twitter
Email