Barsten en scheuren repareren

Het is heel gebruikelijk dat een betonnen vloer barst, hetzij door de funderingsafzetting, hetzij door het tractie-effect op het oppervlak, bijvoorbeeld op een parkeerplaats of een drukke doorgang voor voertuigen.

REPARATIE VAN BETONSCHADE

Een barst is een serieus probleem op het vlak van veiligheid, zeker in industriële gebouwen met hoge opslagrekken.

DEFECTEN IN DE BETONVLOER?

Barsten en scheuren repareren is een veeleisende taak die accuraat en efficiënt moet worden uitgevoerd. Alvorens het werk aangevangen wordt, moeten de initiële omstandigheden geëvalueerd worden.

Er bestaan verschillende soorten barsten en scheuren waaronder: barsten in de expantievoegen, kleine barsten of gaten die door verschillende oorzaken kunnen ontstaan.

Om dit type schade te repareren, is het noodzakelijk de behoeften van de vloer te kennen en de schade precies op te meten. Dit laat ons toe om te kiezen voor een enkelvoudige harsreparatie voor kleine scheuren en barsten of voor een efficiënte, sneldrogende mortelreparatie voor grotere beschadigingen.

Neem contact met ons op voor meer informatie
arreglando fisura hormigon
fisuras hormigon reparadas

BARSTEN EN SCHEUREN IN DE VLOER

De reparatie van barsten is nooit eenvoudig. Het zijn beschadigingen die niet geometrisch rechtlijnig zijn en in verschillende richtingen en oriëntaties kunnen ontwikkelen. Bovendien kunnen verschillende barsten één grote barst worden.

In het geval van aansluitende barsten, bestaat er een risico op betonbreuk. Dit betekent dat stukken beton loskomen en een gat veroorzaken met als gevolg dat het toeslagmateriaal van het beton bloot komt te liggen.

Om dit te voorkomen is het belangrijk om barsten en scheuren zo snel mogelijk te repareren.

grieta en hormigon

OORZAKEN VAN BARSTEN EN SCHEUREN

Om een succesvolle en duurzame oplossing te kunnen bieden, is het belangrijk om alle mogelijke oorzaken te evalueren alvorens barsten en scheuren te repareren.

De scheuren worden voornamelijk veroorzaakt door:

  • Onvoldoende vloerdikte om lasten te dragen
  • Hoge spanning in het beton
  • Aanwezigheid van barsten in onderlagen
  • Slechte afvoer

DICHTEN VAN BARSTEN

De reparatie van barsten en scheuren maakt deel uit van uitvoerige renovatiewerken, waarmee vloerproblemen opgelost worden.

Barsten dichten gebeurt door de barst eerst te slijpen en te reinigen. Vervolgens wordt de barst gedicht met een waterdichte, zelfklevende mortel; mortels op basis van polyurethaan worden meestal gebruikt om een minimum aan flexibiliteit van het herstelde gebied te garanderen.

Het dichten van barsten zorgt ervoor dat er geen water en andere externe stoffen in het beton terechtkomen, zodat het draagvermogen van de betonvloer constant blijft.

BETONBREUK

Wanneer de barsten en scheuren erger worden, voornamelijk door het verkeer van voertuigen, kan er betonbreuk optreden.

Dit soort schade wordt op dezelfde manier gerepareerd, maar eerst wordt het aangetaste gebied verwijderd. Het gebied wordt dan gecontroleerd en vervolgens wordt er een slijp-, polijst- en uithardingsbehandeling toegepast.

Het bestaat in principe uit het opnieuw samenstellen van de vloerbedekking, het verwijderen van het losse materiaal en het vervangen van de vloerbedekking door een nieuwe met vergelijkbare eigenschappen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier

Veiligheidsproblemen door barsten

Wanneer een zwaar voertuig, zoals een vorkheftruck, over een gat rijdt, verslechtert het niet alleen de staat van het gat, maar worden zowel het voertuig als de goederen die het vervoert in gevaar gebracht.

maquinaria pesada en hormigon

Zware machines hebben bepaalde beperkingen op het gebied van schokdemping. Daarom kunnen hun onderhoudskosten op lange termijn aanzienlijk toenemen.

Werknemers moeten zich goed concentreren wanneer ze over een gebarsten vloer lopen. Daarom is het risico op een ongeval groter naarmate de vloer minder gelijkmatig is.

We constateren hieruit dat de reparatie van scheuren en betonbreuk van groot belang is om het risico op schade aan eigendommen of persoonlijk letsel tijdens industriële activiteiten te minimaliseren.