Repareren en afdichten van dilatatievoegen

Wij verzegelen en repareren dilatatievoegen van slecht onderhouden betonvloeren en bieden een betere oplossing met gepolierd beton van BECOSAN®.

WIJ REPAREREN DILATATIEVOEGEN

Wij repareren en verzegelen dilatatievoegen in betonvloeren. Dit is een van de voorbereidende stappen voor het uitvoeren van onze gepatenteerde BECOSAN®-behandeling waarmee we de vloer verharden en afdichten, en schade in de toekomst voorkomen.

Behandeling Van Uitzetvoegen
Schoonmaakwerkzaamheden Aan De Compensator
Reparatie Van De Uitzettingsvoeg
Arbeider Repareert De Uitzettingsvoeg Van Een Industriële Vloer

WILT U DE DILATATIEVOEGEN VAN UW INDUSTRIËLE VLOER REPAREREN?

In een betonvloer zijn dilatatievoegen de voornaamste plaats waar een industriële vloer begint af te brokkelen. Het is essentieel om deze erosie te stoppen en zo snel mogelijk de voeg in kwestie te repareren en af te dichten om te voorkomen dat er in de toekomst schade en problemen ontstaan.

Het is aanbevolen om de voeg af te dichten bij het plaatsen van de betonplaat, maar dit wordt niet vaak gedaan. Hierdoor raakt de voeg beschadigd bij intensief gebruik van de vloer, waardoor de veiligheid van de werknemers in het gedrang kan komen.

Bij al onze werkzaamheden adviseren wij de voegen te repareren en af te dichten om ongemakken te voorkomen en de maximale prestaties van elke industriële faciliteit te garanderen.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Dilatatievoegen

Dilatatievoegen, ook wel uitzetvoegen of isolatievoegen genoemd, hebben als belangrijkste functie het opvangen van contact of wrijving door bewegingen tussen twee bouwelementen.

Uitzettingsvoeg In Betonplaat

Er zijn ook andere soorten voegen, zoals krimpvoegen en werkvoegen.

Bij industriële vloeren staan ze bekend als dilatatievoegen omdat ze drukvervormingen in het beton reguleren. Deze worden veroorzaakt door interne uitzettingen, als gevolg van temperatuurschommelingen, belastingschommelingen of verschuivingen van de betonmassa.

Deze isolatievoegen zijn ontworpen om een structurele wijziging van gewapend beton te voorkomen.

Bovendien zorgen deze isolatievoegen voor onderlinge isolatie tussen de betonelementen.

Beton en wapeningsstaal hebben vergelijkbare thermische uitzettingscoëfficiënten. Ze worden blootgesteld aan temperatuurschommelingen en zowel staal als beton reageren daarop. De impact van deze schommelingen wordt opgevangen door de dilatatievoegen.

Dilatatievoegen kunnen worden geclassificeerd volgens hun opening:

Open voegen

Dit zijn niet-afgedichte voegen, waardoor ze heel gevoelig zijn voor de ophoping van deeltjes en vuil, en snel afbrokkelen als ze niet periodiek worden onderhouden.

Deze voegen zijn het gevolg van de berekening van de uitzetbewegingen van de materiële constitutie tussen de structuurelementen.

Afgedichte voegen

Afgedichte voegen zijn het tegenovergestelde van open voegen. Ze behouden een scheiding tussen de structurele elementen, die wordt afgedicht met een elastische en waterdichte laag. Ze zijn heel goedbestand tegen vocht, temperatuurschommelingen en erosie.     

Juntas de dilatación selladas

Waarom dilatatievoegen nodig zijn bij betonvloeren

De belangrijkste functie van dilatatievoegen is voorkomen dat er een scheur ontstaat in de voegen tussen twee verschillende betonplaten. Dit zorgt ervoor dat het voertuigverkeer op een gelijkmatige, veilige en onbelemmerde ondergrond kan circuleren.

Dilatatievoegen zijn de minst problematische soort voegen in een betonnen constructie, in vergelijking met krimpvoegen of werkvoegen.

Krimpvoegen en werkvoegen worden geconfronteerd met de drukveranderingen die optreden in het beton, die leiden tot de vorming van scheuren en barsten. Dit scenario komt het meest voor, in tegenstelling tot het gebruik van dilatatievoegen.

Technische redenen voor dilatatievoegen

De fysische chemie achter voegen in het beton laat zien dat de massa van het beton duidelijke uitzettings- en inkrimpingseffecten heeft, die worden geïnitieerd en beïnvloed door temperatuurschommelingen. Er zullen ook vervormingen optreden als gevolg van overbelasting en afwijkende bewegingen.

Elke voeg heeft een specifieke functie, zoals ervoor zorgen dat een constructie zo traag mogelijk aftakelt en de levensduur ervan dus verlengen.

De isolatievoegen zorgen voor de individuele bescherming van de voegen tussen de verschillende elementen: muur-vloer, muur-muur, vloer-zuil. Op deze manier wordt de kans op structurele schade aan elk van de elementen voorkomen.

Aan de andere kant zijn dilatatievoegen in beton heel belangrijk voor de bouw van bruggen, industriële vestigingen en constructies uit prefabbeton. Ze zullen gedurende hun hele levensduur worden blootgesteld aan grote temperatuurschommelingen.

Dilatatievoegen in beton voor bruggen moeten zo worden ontworpen dat ze de dynamiek van de constructie kunnen opvangen. Met name door de grote temperatuurschommelingen waaraan de vloer wordt blootgesteld. De continuïteit in het wegdek moet worden behouden om te voldoen aan de eisen op het vlak van comfort en veiligheid voor voertuigverkeer.

Slijtage van voegen en bijbehorende problemen

Net als elk ander constructie-element zijn isolatievoegen van een betonnen vloer onderhevig aan progressieve degradatie na verloop van tijd. Dit leidt tot de verwachte slijtage, waardoor er maatregelen nodig zijn om de dilatatievoegen te repareren.

Hoe Scheuren In Beton Te Repareren

Slijtage van voegen hangt af van de impact van de omgeving. Het wordt ook geassocieerd met slijtage van de vloer, omdat slijtage van de voegen vaak leidt tot het verval van de vloer, in een vroeg stadium.

De volgende types slijtage komen voor bij betonvoegen:

Slijtage door verkeer

Dit wordt veroorzaakt door de wrijving van verschillende transportvoertuigen op een vloer. De weerstand van de voegen van een harde vloer hangt af van de eigenschappen van het gebruikte afdichtingsmateriaal. Als het afdichtingsmateriaal niet sterk genoeg is, zal slijtage door wrijving resulteren in de vorming van scheuren en barsten, waardoor de waterdichtheid in het gedrang komt.

Slijtage door erosie

Door de wind verspreide zanddeeltjes tasten het oppervlak van de voegen aan. De kans op slijtage door de wind is zeer klein, maar hangt af van de weersomstandigheden.

Slijtage door vocht

In sommige gevallen kan water met hoge snelheden zand verplaatsen, bijvoorbeeld bij hevige regenval. Net als slijtage door erosie, impliceert slijtage door vocht geen slijtage van de voegen op korte termijn, aangezien het geen directe invloed heeft op de hechting van hun componenten.

Slijtage door chemische producten

Tot slot hebben we slijtage door interactie met chemische middelen, zoals sommige agressieve reinigingsproducten. Deze kunnen de moleculaire structuur van het afdichtingsmateriaal verzwakken, waardoor het uiteenvalt en de structurele elementen aan verdere slijtage worden blootgesteld.

Zonlicht is een andere factor die de slijtage van voegen beïnvloedt. Met name UV-stralen veranderen de elasticiteit en de plasticiteit van de afdichtingsstoffen. Door de lange blootstellingsperiode worden ze stroef en zijn ze niet in staat om de wrijving op te vangen en vervormingen te beperken.

Slijtagetijdens de levensduur van dilatatievoegen kan leiden tot de volgende problemen:

Scheurvorming

Het meest voorkomende gevolg van slijtage van voegen is de vorming van scheuren en barsten. Scheuren en barsten zijn het gevolg van axiale spanningen in het beton, veroorzaakt door overbelasting en temperatuurverschillen op de dilatatievoegen.

Scheur In Betonvloer Dilatatievoeg

Scheuren komen vaak voor in dunne vloeren of platen, waardoor het moeilijk is om de energie die door axiale en schuifkrachten wordt opgewekt, af te voeren en te absorberen. Ze kunnen ook ontstaan door slecht uitgevoerde bouwwerkzaamheden.

Enkele opmerkingen bij de reparatie van voegen

In het geval van betonconstructies is het noodzakelijk om, als voorbereidende maatregel, een grondige reiniging van de te repareren voeg uit te voeren, zeker als deze open is. De aanwezigheid van vuil en stof verandert de doeltreffendheid van de hechting van het afdichtingsmateriaal aan structurele elementen.

In de meeste gevallen zijn afgedichte dilatatievoegen de beste keuze. Ze bieden een goede mechanische bescherming en maken de structurele elementen waterdicht.

De financiële factor is natuurlijk ook belangrijk. Maar investeren in een modern afdichtingsmateriaal zal de levensduur van de dilatatievoegen verlengen en de onderhoudsperiodes tot een minimum beperken. Elastomeren zijn technologisch geëvolueerd en zijn het ideale materiaal voor het afdichten van dilatatievoegen.