Epoxigolvborttagning

Vi tar bort harts- och epoxygolv som är i dåligt skick och erbjuder en bättre lösning med BECOSAN® polerad betong.

BORTTAGNING AV EPOXYBELÄGGNING PÅ BETONGGOLVI

Vi tar bort en föråldrad epoxyyta genom att slipa bort den utan att använda giftiga kemiska lösningsmedel. Detta är en föregångare till en behandling med vårt patenterade BECOSAN®-system, där vi härdar och tätar betonggolvet för att minimera framtida skador.

PROBLEM MED DITT EPOXYGOLV?

Så ditt betonggolv belades med epoxy för 5 år sedan. Men den har inte åldrats väl. Golvet är täckt med fula märken och epoxybeläggningen börjar avskalas. Dags att ersätta det. Eller är det?

Vi tror att det finns ett verkligt alternativ till epoxybeläggning – Becosan System. Becosan-systemet skalas inte av, slits inte, behöver inte bytas ut och kostar mycket mindre än en epoxybeläggning.

Men innan Becosan-systemet appliceras måste vi först ta bort epoxybeläggningen. Hos Becosan använder vi inte kemikalier eller lösningsmedel i borttagningsprocessen. Epoxybeläggningen slipas bort med industriell sliputrustning för att lämna en ren betongyta.

Som kund står du nu vid en korsväg. Applicera om epoxybeläggningen (ja, den som slets ut så illa sist) eller möter du framtiden med ett BECOSAN®-golv.

För att hjälpa dig att bestämma kommer vi att behandla ett litet område på ditt golv med BECOSAN®-systemet.

Du kommer då att kunna se första hand hur BECOSAN-golvet är smartare än ett epoxygolv. Du kommer att se att det är lättare att rengöra än ett epoxygolv, hur mycket mer motståndskraftigt mot däckmärken det är än ett epoxygolv och hur det är motståndskraftigt mot vätskeutsläpp.

Om du har ett epoxygolv som nått slutet av sitt liv eller om du har ett nytt golv som kräver behandling, kontakta oss.

EPOXYBORTATNING + BECOSAN®-BEHANDLING

VARFÖR TA BORT GOLVBELÄGGNINGEN?

Epoxyytor är inte lämpliga för alla typer av industrier. Det är vanligt att hitta ytor som ursprungligen såg mycket bra ut, men som över tid utvecklar fläckar på grund av de kontinuerliga reparationerna de behöver.

Dessa fläckar appliceras nästan alltid utan korrekt ytförberedelse. Av denna anledning krävs kontinuerliga reparationer utan att få ett bestående resultat och dessutom äventyrar betongens kvalitet.

Därför är det i allmänhet nödvändigt att utföra fullständigt avlägsnande av epoxybeläggning på alla betonggolv som har haft någon typ av epoxybeläggning.

Avlägsnandet eliminerar all befintlig golvbeläggning och dess brister. Det förbereder också golvet för efterföljande polering med BECOSAN®-systemet.

Förfarandet använder specialtillverkade slipmedel, vilket säkerställer goda resultat vid ytbehandling.

DET ÄR VIKTIGT ATT UTFÖRA FULLSTÄNDING BORTTATNING AV EPOXYGOLVBEHANDLINGEN

När du utför renoverings- eller reparationsarbeten på ett betonggolv, särskilt de som kräver byte av epoxybeläggning, är det nödvändigt att ta bort all befintlig beläggning. Denna uppgift utförs med betongslipmaskiner med hjälp av en slipprocess.

Till skillnad från ett traditionellt betonggolv räcker det inte att reparera de skadade områden på golvet. Proceduren för dessa verk är annorlunda.

Om epoxybeläggningen endast byts ut i de skadade områdena, kommer fler och fler sprickor att fortsätta att dyka upp. Därför rekommenderar vi alltid att du byter ut hela epoxygolvet.

TYPER AV GOLVBELAGNINGAR

Den avsedda användningen av golvet är en avgörande faktor och syftet för vilket det ska användas måste vara tydligt.

När vi tar bort ytbeläggningen för efterföljande behandling med BECOSAN®-systemet skiljer vi mellan tre olika typer: epoxybeläggning, polyurea och slurry.

De har alla ogenomträngliga egenskaper. Det är dock värt att analysera var och en av dem mer detaljerat för att förstå nackdelarna när det till exempel är nödvändigt att byta ut ett epoxygolv.

expoy sol

Epoxybeläggning

Epoxybeläggning är ett visköst material som kan härdas med applicering av katalysatorer, som ändrar konsistensen på några timmar och härdar ytan.

Det rekommenderas att vänta i ungefär en vecka tills ytan är klar att användas.

För läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin är epoxybeläggning ett golvalternativ, precis som polerad betong är.

Dessa industrier väljer vanligtvis ett epoxyhartsgolv på grund av dess isolerande egenskaper som skyddar betongen från frätande material, oljor och fukt.

Polyurea

Det är ett flytande material som hälls på ytan, vilket resulterar i ett fast, enhetligt och beständigt skikt på kort tid.

Poliúrea

Polyurea kan motstå förändringar i miljötemperatur och används ofta för vattentäta simbassänger, tak och yttre betonggolv.

Detta isolerar mot fukt och skyddar ytan från nedbrytning.

Slurry

Kanske det minst kända alternativet, ett material som har en gitterliknande konsistens, sammansatt av syntetiska element. Det skapar och garanterar en vattentät och halkfri yta.

Används främst på parkeringsplatser och lekplatser, det väljs för sin acceptabla kostnad och lätthet av få en jämn yta.

HUVUDPROBLEMEN MED EPOXYGOLV

Epoxygolv har flera nackdelar. Antingen på grund av den felaktiga appliceringen, på grund av en spricka i golvet eller andra faktorer som inte har beaktats vid appliceringen av hartset.

På grund av den höga kostnaden för själva hartset respekteras inte alltid minsta tillåtna tjocklek.

Tjockleken på ett epoxygolv är i de flesta fall orsaken till att ytan inte har en lång livslängd enligt tillverkarens specifikationer.

Dålig förberedelse av betonggolvet

Golvberedning är en dyr uppgift. Det sker varje gång ett hartsgolv behöver beläggas. Den gamla epoxybeläggningen måste tas bort med en slipmaskin med speciella slipmedel innan du belägger golvet igen.

Denna procedur genererar en betydande mängd giftigt avfall. Om ytan inte är ordentligt förberedd, kommer beläggningen inte att fästa ordentligt och kommer att leda till delaminering på kort tid.

Förekomst av luftfuktighet

Epoxy är utmärkt som vattentätare mot nästan all vätska som kan spillas på golvytan.

Trots detta är fuktighet en viktig fiende. Fukt som finns i en betongplatta kan inte förångas genom ytan. Av denna anledning lokaliserar den platsen med minst motstånd, fogarna och sprickorna i golvet.

Fugt i epoxygulve

Det är områden där epoxyhartset vanligtvis börjar spricka, eftersom det stöd som det fästs vid är vått.

Innehåller föroreningar

Epoxyhartser är giftiga material och mycket hälsoskadliga. Användare har vanligtvis korta ansökningsperioder för att undvika andningsproblem.

Dessutom är den långa torktiden ytterligare en faktor som kan skada affärsverksamheten.

Hartsernas toxycitet är en annan faktor som måste beaktas. Det är skadligt för både ansökarna och personerna i det behandlade området som ännu inte har torkat.

De är svåra att rengöra

I lager, logistikplattformar eller ytor i allmänhet med hög fordonstrafik blir rengörings- och underhållsuppgifter svåra att utföra med mycket otillfredsställande resultat.

Däck kan lämna märken på epoxygolvet som inte kan tas bort. Dessutom kan små reparationer paralysera aktiviteter i det drabbade området under flera dagar.

ARTIKLAR OM EPOXYGOLV