Welke eigenschappen moet een industriële vloer hebben?

Een conventionele industriële magazijnvloer is meestal een betonnen structuur dat bekendstaat voor zijn  sterkte en lange levensduur.

Een industriële vloer moet goed bestand zijn tegen verschillende factoren, van zware machines en personenverkeer tot de impact van weersomstandigheden.

[toc]

Een industriële vloer moet  vlak, slipvast, hygiënisch en waterbestendig zijn om een veilige werkomgeving te kunnen garanderen.

Hieronder leggen we in detail de fysieke, chemische en mechanische eigenschappen van een industriële vloer uit.

Fysieke eigenschappen van een industriële vloer

Vooreerst moet een industriële vloer de volgende eigenschappen hebben:

Vlakheid

Een industriële vloer moet vlak en egaal zijn in alle richtingen op elke plaats of elk punt in een magazijn, opslagruimte of logistiek centrum. Dit wil zeggen dat de vloer gekenmerkt moet worden door een vlak oppervlak.

Een goede samenstelling

Het is heel belangrijk dat de vloer is samengesteld uit korrelvormig materiaal dat goed hecht en verdicht als de betonmassa eenmaal is uitgehard. Dit zorgt ervoor dat het mengsel een optimale hardheid, sterkte en duurzaamheid bereikt.

Ondoordringbaarheid

Een industriële betonvloer heeft een poreuze structuur met microscopische lege ruimtes in de vorm van poriën, die kunnen worden ingenomen door vloeibare stoffen zoals water of chemische vloeistoffen.

Water en chemische stoffen zijn schadelijk voor de inwendige structuur van een industriële vloer, waardoor de weerstand en de duurzaamheid van de vloer aangetast worden.

Idealiter moet een industriële vloer een minimale vochtabsorptie hebben om de interne integriteit te beschermen en eventuele onderhoudswerkzaamheden efficiënt te kunnen uitvoeren.

Thermische isolatie

Een laag warmtegeleidingsvermogen in industriële vloeren heeft vele voordelen. Het is zeer belangrijk dat de vloer een hoge weerstand heeft tegen abrupte temperatuurschommelingen, ongeacht of deze worden veroorzaakt door de omgeving of door industriële activiteiten.

Mechanische eigenschappen van een industriële vloer

Op mechanisch vlak moet een goed gelegde vloer de volgende eigenschappen hebben:

Druksterkte

Machines, rekken en voertuigen vertegenwoordigen allemaal zware lasten en genereren veel druk op de betonnen vloerstructuur.

Aangezien een industriële vloer dagelijks word blootgesteld aan druk, moet de vloer zo ontworpen zijn dat hij bestand is tegen zware belastingen. Industriële vloeren worden meestal gebouwd met beton, een materiaal met een hoge drukvastheid (draaglasten van 20MPa).

Treksterkte

Ondanks het feit dat beton een materiaal is dat gevoelig is voor trekspanningen, moet een industriële vloer bestand zijn tegen deze spanningen.

Om deze reden worden industriële betonvloeren versterkt met een net of vezels (metaal, plastic, enz.) die de treksterkte verbeteren en zich aanpassen aan de omstandigheden in een industriële installatie.

Slijtvastheid

De constante passage van machines leidt tot slijtage aan het oppervlak van de industriële vloer, wat geleidelijk leidt tot het vrijkomen van schadelijk stof.

Dit is een van de hoofdoorzaken van stofvorming in industriële voorzieningen. Het is essentieel om dit aspect te verbeteren om de levensduur van de vloer te verlengen en  industriële veiligheidte kunnen garanderen.

Stootvastheid 

Door onvoorziene, willekeurige en/of toevallige omstandigheden kan een industriële vloer beschadigd raken door de impact van materialen, apparatuur, enz… Zo wordt er schade aan het oppervlak veroorzaakt die zowel de functionaliteit als de esthetiek in gevaar brengt.

Een harde en resistente industriële vloer is in staat om de impact van elk zwaar voorwerp te weerstaan, waardoor de continuïteit van de vloer behouden wordt.

Slipvastheid 

De kans om uit te glijden moet minimaal zijn bij een industriële vloer, omdat dit grote ongelukken kan veroorzaken.

Het risico op uitglijden ontstaat wanneer er een gebrek is aan grip tussen de industriële vloer en de beweging van machines of mensen.

Een vloer moet slipvast zijn in het belang van de industriële veiligheid en het productieve welzijn van de industrie.

Chemische eigenschappen van een industriële vloer

Tot slot moet een industriële vloer gekenmerkt worden door de volgende eigenschappen:

Chemische resistentie 

Agressieve chemische stoffen tasten industriële vloeren aan. Wanneer ze terechtkomen in de poriën en microscopische openingen van het betonnen oppervlak, tasten ze structurele elementen van de vloer aan.

Om de weerstand tegen agressieve chemische middelen te verbeteren, moet de vloer voorzien worden van een optimale afwerking, afgestemd op de productie-activiteiten en het type industrie.

De industriële vloerafwerking zal de poriën afdichten en chemische stoffen die het betonoppervlak aantasten tot een minimum beperken.

Waterbestendigheid 

Industriële vloeren worden vaak blootgesteld aan externe factoren en komen in contact met vocht.

Vocht kan door de poriën van het oppervlak dringen en chemisch reageren met bepaalde betoncomponenten, waardoor de vloer structureel wordt verzwakt.

De vloerafwerking van BECOSAN® wordt steeds bekender. Met dit systeem worden de poriën afgedicht, wordt het oppervlak beschermd tegen het binnendringen van vocht en wordt de chemische resistentie verhoogd.

Hygiënisch

De micro-doorlaatbaarheid van een betonnen vloer, dat wil zeggen de microscopische onregelmatigheid van het oppervlak, impliceert dat deze moeilijk schoon te houden is.

Een industriële vloer moet gekenmerkt worden door een glad oppervlak, dat geen stofvorming veroorzaakt en dat gemakkelijk schoon te maken is door middel van schoonmaak- en onderhoudstechnieken.

Het doel van een hygiënische vloer is het behoud van de esthetiek, de netheid en het streven naar industriële veiligheid.

Voel je vrij om onze inhoud te delen

Gebruik deze knoppen om direct te delen in één klik op uw favoriete sociale netwerk.

LinkedIn
WhatsApp
Facebook
Twitter
Email