Industriële veiligheid

Om industriële veiligheid te bewerkstelligen, moeten een reeks voorschriften en methodes worden nageleefd die elke werknemer in een industrieel gebouw beschermen en de veiligheidsrisico’s tijdens de activiteiten en het productieproces beperken.

Zonder deze veiligheidsmaatregelen zouden de potentiële risico’s van industriële activiteiten snel tot schade leiden, waardoor het bedrijf in kwestie in een zorgwekkende toestand zou verkeren.

De bedoeling van deze maatregelen is om een zo productief en veilig mogelijke werkomgeving te creëren, waarbij industriële vloeren een belangrijke rol spelen voor de industriële veiligheid.

Wat is industriële veiligheid?

In principe is industriële veiligheid een reeks maatregelen en normen die de veiligheid in een industriële omgeving waarborgen. Het gaat hier om de veiligheid van mensen, goederen, machines en het milieu.

Werknemers in een industrieel gebouw komen in contact met machines, apparatuur, instrumenten, chemicaliën enzovoort en worden blootsgesteld aan verschillende risico’s en gevaren. Daarom is het noodzakelijk om alle aanwezige elementen goed te definiëren en gedetailleerd te beschrijven.

Maatregelen met betrekking tot industriële veiligheid zijn verplicht en wettelijk bindend. Elke niet-naleving door een bedrijf zal leiden tot een boete of een strenge sanctie.

Bovendien bestaat er een reeks voorschriften over de te volgen procedures in noodsituaties op de werkvloer.

Waarom zijn veiligheidsmaatregelen op de werkvloer belangrijk?

Hoewel werkplekken ruimtes zijn waar prodcutiviteit centraal staat, mag je er niet zomaar van uitgaan dat ze veilig zijn.

In de industiële geschiedenis zijn verschillende voorbeelden bekend van levensgevaarlijke risico’s voor mensen, bedrijven en het milieu. Die waren te wijten aan het niet (goed) naleven van de industriële veiligheidsmaatregelen.

Hoewel machines worden vervaardigd in lijn met kwaliteitsnormen en -controles kan een slechte bediening leiden tot ongelukken en ongewenste situaties die zowel de gebruiker als de machine schade toebrengen.

Industriële veiligheid staat in voor het invoeren van goede praktijken die efficiënt en hygiënisch zijn met een lage impact op het milieu, en, in het algemeen, ideale omstandigheden scheppen voor het uitvoeren van activiteiten, zoals goede verlichting, ventilatie en vloeren in perfecte staat.

Belangrijkste maatregelen om ongevallen te voorkomen

Op de website van  het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt u de regelgeving voor veiligheid en welzijn op de werkvloer.

Zonder al te veel aandacht te besteden aan technische aspecten of strikte definities zijn dit de belangrijkste maatregelen om ongevallen te voorkomen:

  • Eerst en vooral moet de werkruimte schoon en georganiseerdDe gangen moeten vrij zijn van obstakels en producten en goed verlicht zijn. Het afval en de restmaterialen moeten verwerkt en verwijderd worden.
  • Zorg ervoor dat u over een goed behandelde vloer beschikt zonder barsten en defecten die tot een ongeval zouden kunnen leiden.
  • Zware machines, apparatuur en instrumenten moeten worden bediend volgens de aanwijzingen van de fabrikant.Daarnaast moeten ze regelmatig onderhouden worden en voortdurend geïnspecteerd en geëvalueerd worden.
  • Breng vloermarkering aan en plaats veiligheidsborden in de werkruimtes om brandblussers, nooduitgangen en gevaarlijke zones te signaleren, zoals elektrische stopcontacten, opslagcontainers voor giftige en ontvlambare stoffen enzovoort.
  • Alle werknemers moeten uitgerust zijn met persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsschoenen, veiligheidsbrillen, oordopjes, helmen, maskers, handschoenen, enzovoort.
  • In de werkruimtes moeten zones voorzien zijn met sanitaire voorzieningen om de hygiëne tijdens de productieactiviteiten te garanderen.

Voel je vrij om onze inhoud te delen

Gebruik deze knoppen om direct te delen in één klik op uw favoriete sociale netwerk.

LinkedIn
WhatsApp
Facebook
Twitter
Email