Het HACCP-voedselveiligheidscertificaat

Een van de belangrijkste industriële sectoren ter wereld is de voedingsindustrie.

Deze faciliteiten, van allerlei voedingsmiddelenfabrieken tot logistieke verpakkings- en distributiemagazijnen, moeten aan strenge veiligheids-, kwaliteits- en controlenormen voldoen.

[toc]

Dit komt doordat ze producten aanbieden die bestemd zijn voor menselijke consumptie, waardoor het noodzakelijk is om de consument te garanderen dat alle voeding uit deze industrieën veilig en onschadelijk is.

In elk logistiek centrum of industrieel magazijn van alle industriële faciliteiten die zich bezighouden met voeding is het noodzakelijk om periodieke onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en zo optimale bedrijfsomstandigheden te garanderen. De onderhouds-, reparatie- of bouwprocessen moeten echter ook voldoen aan controlenormen die garanderen dat de uitvoering ervan de productieketen op geen enkele manier in gevaar brengt.

Het BECOSAN®-product is ontworpen met dit in het achterhoofd en bedoeld om industriële betonvloeren te verbeteren die bestemd zijn voor alle productiesectoren, waaronder de voedingssector.

Daarom is BECOSAN® gecertificeerd volgens het voedselveiligheidssysteem Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Deze certificering garandeert dat het hele proces dat tijdens de implementatie van het BECOSAN®-systeem wordt uitgevoerd geen enkel risico inhoudt voor de voedselveiligheid.

Op deze manier heeft het verbeteren van de omstandigheden van een industriële betonvloer met behulp van BECOSAN® geen negatieve neveneffecten die een risico inhouden op fysieke, biologische of chemische besmetting voor de producten die worden behandeld in het industriële magazijn waarin de behandeling wordt gebruikt.

Wat is een HACCP-certificaat?

Het HACCP-certificaat is een certificaat dat wordt afgegeven door het ministerie van Volksgezondheid. Het garandeert dat een voedselproductiesysteem de gezondheid van de consument niet in gevaar brengt tijdens de uitvoering van een van de procedures die in het industriële magazijn plaatsvinden.

De entiteit belast met de uitvoering van de analyse evalueert elke fase van het proces om preventie- en correctiemaatregelen vast te stellen voor elke fase die een potentieel gevaar van besmetting kan vormen voor elk van de producten die in de ruimte worden gefabriceerd, gehanteerd, opgeslagen of verwerkt.

Op basis hiervan wordt de analyse systematisch uitgevoerd volgens een reeks gestandaardiseerde richtlijnen die het mogelijk maken om waarheidsgetrouwe, objectieve en betrouwbare resultaten te verkrijgen. Deze analyse bepaalt of er een doeltreffend voedselveiligheidsbeleid wordt gevoerd.

Waarom is voedselveiligheid belangrijk voor BECOSAN?

De BECOSAN®-behandeling streeft naar een verbetering van de omstandigheden in de werkomgeving waarin industriële processen worden uitgevoerd, te beginnen met de belangrijkste: een veilige, resistente en esthetisch aantrekkelijke vloer.

Dankzij BECOSAN®is het mogelijk om stofvorming als gevolg van het loskomen van betondeeltjes tot een minimum te beperken. Stof is een schadelijke stof voor de menselijke gezondheid dat niet alleen een negatieve invloed heeft op de werkomgeving, maar ook in staat is om voedsel of een ander product dat aan de lucht wordt blootgesteld, te verontreinigen.

Daarom worden tijdens de implementatie van het BECOSAN®-systeem een reeks preventieve maatregelen genomen die garanderen dat de ruimte en de goederen die erin zijn opgeslagen niet worden blootgesteld aan enig soort risico of verontreiniging. BECOSAN®-producten die worden gebruikt om beton te verbeteren laten geen resten achter die de fysisch-chemische eigenschappen van de werkomgeving na de toepassing ervan zouden kunnen veranderen.

Dankzij al deze maatregelen is ons systeem HACCP-gecertificeerd, wat de toewijding en verantwoordelijkheid die wij onze klanten bieden op het gebied van veiligheid en kwaliteit ondersteunt.

Voel je vrij om onze inhoud te delen

Gebruik deze knoppen om direct te delen in één klik op uw favoriete sociale netwerk.

LinkedIn
WhatsApp
Facebook
Twitter
Email