Het belang van voegen in betonvloeren

Voegen reguleren de scheuren die tijdens het uithardingsproces vaak willekeurig ontstaan. Deze scheuren zijn het gevolg van de verschillende spanningen en trekkrachten die de betonmassa gedurende zijn levensduur ondervindt.

[toc]

Vers beton is een mengsel dat zeer gevoelig is voor veranderingen in de luchtvochtigheid en de temperatuur, waardoor het uitzet of krimpt, en dit leidt tot scheurvorming.

Het belang van voegen in betonvloeren is niet dat ze scheuren voorkomen, maar wel dat ze scheurvorming onder controle houden. Daarom moeten ze op de juiste manier worden geplaatst en gepland en moet er een periodiek onderhoudsplan worden opgesteld..

Wat zijn betonnen voegen?

In principe zijn voegen opzettelijke scheuren in het beton die zich vertonen als een onderbreking in het betonoppervlak. Over het algemeen worden ze aangebracht door middel van snijprocessen, die bekend staan als zaagsnede in een vroeg stadium en conventionele natte zaagsnede.

Dikke platen vereisen snijmachines (zagen) die zijn voorzien van diamant- of slijpschijven. Voor dekvloeren worden haakse slijpers met diamantschijven gebruikt.

De voegen tussen structuurelementen bestaan uit polystyreenstroken die vooraf zijn uitgesneden.

Voegen absorberen vervormingen die worden veroorzaakt door de uitzetting en samentrekking van het beton. Bovendien dienen ze om de vervormingen veroorzaakt door structurele bewegingen en door aardbevingen in toom houden, zij het in mindere mate.

Waarom hebben we voegen nodig in beton?

Tijdens het storten wordt beton blootgesteld aan externe factoren die het droogproces en het volume ervan beïnvloeden. Dit zorgt ervoor dat het beton op bepaalde manieren verandert, hetzij door water te verliezen, hetzij door uit te zetten, hetzij door te krimpen.

Tijdens het uitzetten of krimpen bouwt de betonmassa spanningen op die overal willekeurige scheurtjes veroorzaken. Dit is een onvermijdelijk en natuurlijk proces bij beton, maar het kan geminimaliseerd worden dankzij voegen.

Voegen in beton zijn dan ook noodzakelijk. Ze zorgen voor een scheiding tussen de plaatdelen en geven aan wanneer de stortwerkzaamheden moeten ophouden, waardoor het bouwproces correct kan worden uitgevoerd.

Soorten betonvoegen

De soorten betonvoegen zijn gebaseerd op de actie of beweging die ze reguleren.

Zoals we zojuist hebben uitgelegd, is er bij beton sprake van samentrekking en uitzetting, en elk van deze acties komt dan ook overeen met een specifieke soort voeg. Structurele vervormingen hebben ook een specifieke soort voeg nodig.

Kort samengevat zijn er drie soorten betonvoegen:

Dilatatievoegen in beton

Ze voorkomen verbrijzeling en vervorming tussen aangrenzende elementen, veroorzaakt door drukkrachten die ontstaan bij het uitzetten van beton.

Deze expansie kan niet alleen worden veroorzaakt door temperatuurveranderingen, maar ook door ladingen, differentiële bewegingen van bouwelementen en door de bodemgesteldheid.

De basisfunctie van dilatatievoegen is het isoleren van bouwkundige elementen. Dat wil zeggen dat ze interactie tussen elementen beperken en scheurvorming tegengaan. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk dat platen, muren, pilaren, etc. onafhankelijk van elkaar bewegen.

Dit type voeg wordt gemaakt door te een insnijding te maken in het beton dat wordt afgedicht met een samendrukbaar materiaal, zoals een elastomeer.

Krimpvoegen in beton

Deze voegen zijn verantwoordelijk voor het beperken van onvoorspelbare scheuren die worden veroorzaakt door de hydraulische inkrimping van het beton. Ze worden dus zowel op de overlangse als op de dwarse as van het bouwelement geplaatst.

Krimpvoegen zijn nodig voor vlakke en dunne elementen, zoals onder andere bestratingsplaten en muren. Ze vereisen ook voldoende tussenruimte om scheurvorming effectief te bestrijden.

Ze worden gemaakt door strips in het verse beton te plaatsen, of door groeven in het beton te snijden en op te vullen.

Bouwvoegen in beton

Bouwvoegen zijn bedoeld om betonnen elementen die op verschillende tijdstippen zijn gestort met elkaar te verbinden.

Bouwvoegen vereisen nauwkeurige berekeningen om hun locatie in het betonoppervlak te bepalen. Ze moeten in wezen daar worden geplaatst waar zich de minste structurele verzwakking voordoet.

Een bouwvoeg onderscheidt zich door zijn regelmaat en oppervlakkige gladheid, waardoor de oneffenheden veroorzaakt door de aanwezigheid van grove toeslagstoffen (grind) worden weggenomen.

Afdichten en voorbereiden van voegen

Als de voegen eenmaal zijn bepaald en in het beton zijn gezaagd, zijn er drie afwerkingsmethodes:

De eerste is om de voegen open te laten, wat niet wordt aanbevolen bij industriële vloeren, vooral als ze onderhevig zijn aan terugkerende belasting door vorkheftrucks.

De tweede methode is het vullen van de voegen met een diepe afdichting in de groef. Deze afwerking is geschikt voor vloeren die onderhevig zijn aan zwaar verkeer, waarbij het merendeel van de voertuigen voorzien is van massieve wielen.

De derde methode ten slotte is de conventionele voegafdichting, die verschilt van de vorige doordat de groef gedeeltelijk wordt afgedicht, en doordat minder harde afdichtingsmaterialen worden gebruikt.

Gedeeltelijke voegafdichting wordt aanbevolen voor vloeren met relatief licht verkeer, waar de meeste voertuigen voorzien zijn van pneumatische wielen.

Industriële vloervoegen vereisen een goede afdichting, aangezien het constante verkeer van machines en de slijtage veroorzaakt door industriële activiteiten de achteruitgang van een vloer kan versnellen. Daarvoor zijn er alternatieven zoals BECOSAN, een ideaal systeem om dilatatievoegen te repareren en af te dichten.

Voel je vrij om onze inhoud te delen

Gebruik deze knoppen om direct te delen in één klik op uw favoriete sociale netwerk.

LinkedIn
WhatsApp
Facebook
Twitter
Email