Reparation af ekspansionsfuger og imprægnering

Vi forsegler og reparerer ekspansionsfuger i betongulve, der er dårligt vedligeholdte og tilbyder en løsning med BECOSAN® poleret beton.

VI REPARERER EKSPANSIONSFUGER

Vi udfører reparationer og tætning af ekspansionsfuger på betongulve. Dette er en forløber for en behandling med  vores patenterede BECOSAN® system, der hærder og forsegler gulvet og forhindrer fremtidig skade.

ØNSKER DU AT REPARERE EKSPANSIONSFUGER I DIT INDUSTRIGULV?

Ekspansionsfuger i et betongulv er en af hovedårsagerne til forringelse af gulvet. Det er vigtigt at reparere disse samlinger, så snart de opdages  for at forhindre yderligere  skade og ødelæggelse af gulvet.

Vi anbefaler at forsegle disse ekspansionsfuger umiddelbart efter at et betongulv er lagt, selvom vi ved, at det ikke altid er muligt. Ved intensiv brug begynder kanterne på fugerne at få skader og kan udgøre en sikkerhedsrisiko for arbejdstagerne.

 

Rettidig reparation af ekspansionsfuger forlænger levetiden på dit betongulv.

 

Kontakt os for mere information.
Sellado de juntas con resina
arreglo de fisura hormigon

EKSPANSIONSFUGER

Ekspansionsfuger muliggør udvidelse og krympning af betonblokke. De forhindrer også gnidninger mellem tilstødende blokke.

I industrielle gulve er de kendt som ekspansionsfuger, fordi de regulerer kompressionsdeformationer i betonen. Disse er forårsaget af indre udvidelse, forårsaget af termiske variationer, belastningssvingninger eller bevægelser af betonmassen.

Junta de Dilatación en pavimento

Disse ekspansionsfuger er designet til at undgå strukturel ændring af armerede betonelementer.

Derudover giver ekspansionsfuger gensidig isolering mellem betonelementerne.

Beton og armeringsstål udvider sig på næsten samme måde ved varme. De udsættes for termiske variationer, og både stål og beton reagerer kollektivt. Påvirkningerne af disse variationer absorberes af ekspansionsfugerne.

Ekspansionsfuger kan enten være åbne eller forseglede:

Åbne fuger

Dette er uforseglede fuger, hvilket gør dem specielt følsomme over for ophobning af partikler og snavs og forringes hurtigt, hvis de ikke vedligeholdes med jævne mellemrum.
 

Disse fuger skyldes den bestemte beregning af de ekspansive bevægelser af den materielle sammensætning mellem strukturelle elementer.

 

Samlingens synlige kanter kan smuldre ved kraftig brug og skabe støv.

Imprægnerede fuger

Imprægnerede fuger er det modsatte af åbne fuger. De imprægnerede fuger er fyldt med et elastisk og vandtæt materiale. De er derfor modstandsdygtige overfor fugtighed, temperaturvariationer og erosion. Ved at fjerne udsatte kanter  reducerer man mængden af støv.

Juntas de dilatación selladas

HVORFOR EKSPANSIONSFUGER I BETON ER NØDVENDIGE

Ekspansionsfugers hovedfunktion er at forhindre tilfældige, grimme revner i hele betonstrukturen.

Ekspansionsfuger planlægges  inden betonen er lagt. Konstruktionsfuger er enten   indbygget før eller efter at betonen er lagt.

Ekspansionsfuger planlægges inden betonen lægges. Det er fremstillet ved at anbringe et bulkhoved, normalt lavet af træ eller plast, i den præfabrikerede beton. Disse bulkhoveder bruges ofte som en guide til betonens færdigbehandling. Når betonen er lagt, fjernes bulkhovederne.

Konstruktionsfuger fremstilles i betonen, efter at den er lagt og har sat sig (men inden betonen er hærdet). De skæres i betonen ved hjælp af en betonsav. Man ved at  betonen kan revne på grund af temperaturforskelle og belastninger placeret på betonen. Konstruktionsfugen er grundlæggende en rille, der er skåret i betonen for at rette af, hvor revnen vil forekomme.

Tekniske grunde til ekspansionsfuger

Fysisk-kemien bag fugerne i betonen viser, at massen af betonen har klare ekspansions og kontraktion effekter, som initieres og påvirkes af termiske variationer. Der vil også være deformationer på grund af overbelastning og forskellige bevægelser.

Hver fuge har et formål, såsom at forsinke den uundgåelige forringelse af en struktur indtil slutningen af dens levetid.

Ekspansionsfugerne sikrer individuelt fugerne mellem de forskellige elementer væg-gulv, væg-væg, gulv-søjle. På denne måde forhindres sandsynligheden for strukturel skade på hvert af elementerne.

På den anden side er ekspansionsfuger i beton meget vigtige for konstruktionssystemer til broer, industrianlæg og færdigstøbte konstruktioner. De vil blive udsat for høje termiske udsving i hele deres levetid.

Ekspansionsfuger i beton til broer skal være designet til at absorbere strukturens dynamik. Især på grund af store variationer i temperatur, som gulvet udsættes for. Det skal bevare kontinuiteten i sin rullende overflade med henblik på at opfylde kravene til komfort og sikkerhed for køretøjstrafikken.

FUGE SLID OG TILHØRENDE PROBLEMER

Som ethvert andet strukturel element er ekspansionsfuger på et betongulv udsat for gradvis forringelse over tid. Dette fører til det forventede slid, som igen kræver  reparation af ekspansionsfuger.

Desgaste Juntas de dilatación en hormigón

De fleste  skader er forårsaget af slid.

 

Følgende typer af slid  i betonfuger:

Slid ved trafik

Dette er forårsaget af friktion af forskellige transportkøretøjer på et gulv. Fugemodstanden for et stift gulv afhænger af det anvendte fugemasse. Hvis fugemassen er svag, vil slid  føre til dannelse af revner og sprækker, hvilket skader uigennemtrængeligheden.

Slid ved erosion

Vindblæste sandpartikler påvirker fugernes overflade. Sandsynligheden for slid på grund af vindpåvirkning er meget lav, men det afhænger af miljøforholdene.

Slid ved fugt

I nogle tilfælde kan vand transportere sand i høje hastigheder, for eksempel i kraftigt regn. Ligesom slid ved erosion, indebærer slid ved fugt ikke kortvarigt slid på fugerne, da det ikke direkte påvirker bindingen af deres komponenter.

Slid ved kemikalier

Til sidst har vi det slid, der er givet ved interaktionen med kemiske stoffer, såsom nogle aggressive rengøringsprodukter. Disse kan svække tætningsmiddelets molekylstruktur, hvilket får den til at gå i opløsning og udsætte strukturelementerne for yderligere slid.

Solstråling er en anden faktor, der påvirker fuge slid. Ultraviolette stråler ændrer især tætningsmassens elastisiteten og plasticiteten. På grund af den lange eksponeringsperiode, bliver de stive og ude af stand til at absorbere friktion og reducere deformationer.

Vi vurderer, at slid i ekspansionsfugens levetid fører til følgende konsekvenser:

Revner

Den mest almindelige konsekvens af slid i fuger, er dannelsen af revner og sprækker. Revner og sprækker er konsekvenserne af aksiale spændinger i betonen, der er udløst af overbelastning og temperaturvariationer på ekspansionsfugerne.

Grietas en junta de dilatación

Revner kommer ofte til syne i tynde gulve eller plader, hvilket gør det vanskeligt at sprede og absorbere energien genereret af aksiale og forskydningskræfter. De kan også forekomme på grund af dårlig konstruktion.

NOGLE OVERVEJELSER TIL REPARATION AF SLID

I tilfælde af betonkonstruktioner er det nødvendigt, som et indledende skridt, at udføre en grundig rengøring af fugen, der skal repareres, især hvis den er åben. Tilstedeværelsen af snavs og støv ændrer effektiviteten af tætningsmidlets binding til strukturelle elementer.

I de fleste tilfælde er imprægnerede ekspansionsfuger den bedste konstruktionsmulighed. De tilbyder god mekanisk beskyttelse og vandtætte strukturelementer.

Den økonomiske faktor er vigtig. Dog vil investering i en avanceret tætningsmiddel øge levetiden for ekspansionsfuger og minimere vedligeholdelsesperioder. Elastomerer har udviklet sig teknologisk og er blevet det ideelle materiale til imprægnering af ekspansionsfuger.