Wat is cement in de bouwwereld?

Cement is het bindmiddel bij uitstek, aangezien het de primaire component is van beton.

Cement is een woord dat is afgeleid van het Latijnse cæmentum, wat mortel betekent. Deze oorsprong is niet verwonderlijk, aangezien de Romeinen, in tegenstelling tot andere oude beschavingen, cement gebruikten als bindmiddel voor hun bouwwerken.

Portlandcement is de meest gebruikte versie in de bouwwereld, aangezien het wordt gebruikt bij de bouw van bruggen, dammen, gebouwen, platen, muren, vloeren, enz. In de industriële omgeving is cement sterk geëvolueerd, waardoor het een essentieel onderdeel is geworden van structuren.

Waar is cement van gemaakt?

De samenstelling van cement is afhankelijk van de classificatie.

Zakje cement

De basisclassificatie van cement is gebaseerd op de oorsprong van de belangrijkste componenten. Cement kan kleiachtig of puzzolaan zijn.

Kleiachtig cement is gemaakt van klei en kalksteen. Terwijl puzzolaancement bestaat uit puzzolanen, wat voornamelijk vulkanische as is.

Portlandcement behoort tot de kleiachtige cementsoort. Omdat het de meest gebruikte en bekendste soort is, zullen we ons toespitsen op de samenstelling ervan.

Vanuit chemisch perspectief is het samengesteld uit de volgende oxiden:

 • Siliciumdioxide (SiO2): deze oxide maakt tussen 19 en 25% van het cement uit.

 • Aluminiumoxide (Al2O3): variabel percentage tussen 3,5 en 8%.

 • IJzer(III)oxide (Fe2O3): het aanwezige percentage varieert tussen 2,5 en 4,5%.

 • Calciumoxide of gebluste kalk (CaO): dit is de belangrijkste component, die tussen 62 en 65% van het cement vertegenwoordigt.

 • Pleister (SO3): maakt tussen 1,5 en 4,5% van het materiaal uit.

 • Magnesiumoxide (MgO): het aanwezige percentage ligt tussen 0,5 en 5%.

 • Base (Na2O, K2O): de hoeveelheid van dit oxide varieert tussen 0,2 en 1,2% van het totaal.

Wat is het belang van cement?

Cement is een belangrijk materiaal in de bouw omdat dankzij dit onderdeel de vorming van beton wordt bereikt. Het binden van de steenaggregaten en het zand zou niet mogelijk zijn zonder cement, omdat het verantwoordelijk is voor het samenvoegen van de steenaggregaten in een homogeen mengsel.

Man met behulp van beton

Wanneer cement wordt gemengd met de andere betoncomponenten en in contact komt met water, ontstaat een chemische reactie die hydratatie wordt genoemd. Dit fenomeen leidt tot het uithardingsproces.

Eenvoudig gezegd worden de steentjes tijdens het uithardingsproces omgeven door een gel, die met de tijd toeneemt. Dit zorgt ervoor dat de rest van de materialen samensmelten en een homogene pasta-achtige massa vormen, die bekend staat als beton.

Hydratatie wordt vooral veroorzaakt door calciumoxide (kalk) en water, dus het is geen uniek proces voor cement; andere bindmiddelen zoals kalk en gips gebruiken het ook.

Niet alle bekende bindmiddelen kunnen echter een materiaal creëren dat zo veelzijdig en bestendig is als beton. Cement heeft een samenstelling die jarenlang is versterkt en verfijnd, waardoor het een soort verbeterde hydraulische kalk is.

Eigenschappen van cement

De belangrijkste fysisch-chemische eigenschappen van cement zijn:

 • Fijnheid: een belangrijke factor in de hydratatie is het raakvlak. Hoe fijner de cementdeeltjes zijn, hoe sneller het hydratatieproces zal verlopen, waardoor de kracht van het cement zich sneller zal ontwikkelen.

 • Uithardingstijd: wanneer het cement reageert op water en een betonpasta creëert, zal dit mengsel gedurende een beperkte tijd een constante plasticiteit hebben. Daarna zal het mengsel geleidelijk aan verharden.

 • Normale consistentie: verwijst naar de vloeibaarheid van het mengsel voor een bepaalde hoeveelheid water. Dit kenmerk heeft te maken met de kwaliteit van het cement en de uithardingstijd.

 • Mechanische weerstand: cement zorgt voor beton met mechanische weerstand. De kwaliteit en de verhoudingen van de andere componenten zijn echter ook van invloed op de sterkte van het beton, zij het in mindere mate.

 • Warmte tijdens de hydratatie: hydratatie is een exotherme reactie, dit betekent dat het warmte afgeeft. Dit maakt het mogelijk om te bepalen wat de maximale temperatuur is die het beton zal ontwikkelen, en wanneer het zal worden bereikt.

Andere eigenschappen van cement

 • Vroegtijdige uitharding.
 • Volumevastheid.
 • Luchtgehalte.
 • Fluxmodule.
 • Secundaire verbindingen.
 • Verlies bij ontsteking.
 • Onoplosbaar residu.
 • Specifiek gewicht en relatieve dichtheid.

Gebruik van cement in de industriële bouw

Het belangrijkste gebruik van cement in de industriële bouw is de vorming van beton, gebruikt voor de bouw van betonplaten, muren, bakstenen, monolithische elementen, enz.

Cement bouwen

Bovendien maakt cement het mogelijk om gewapend beton te gebruiken: wapeningsbeton met een stalen net en/of vezels (synthetisch of metallisch), zodat het beter bestand is tegen spanningen.

Gewapend beton is nodig voor de bouw van pijlers, funderingen, balken, en andere elementen die deel uitmaken van een industriële magazijnstructuur.

Gewapend beton is echter vooral geschikt voor de constructie van vloerplaten, die dan verschillende afwerkingsbehandelingen kunnen ondergaan om het oppervlak van de industriële vloer te optimaliseren en te voorkomen dat zware machinebelastingen deze ernstig beschadigen.

Een zuiver mengsel van cement is niet het meest aanbevolen materiaal voor gebruik op vloeren vanwege de verminderde hardheid die een versnelde slijtage van het oppervlak kan veroorzaken.

In plaats daarvan is het gebruikelijk om te kiezen voor betonvloeren, waarbij cement een van de fundamentele onderdelen is.

Betonplaten vereisen een behandeling waarbij het oppervlak wordt verdicht en verhardt. Het BECOSAN®-systeem onderscheidt zich omdat het een effectieve bescherming biedt die het onderhoud van de vloer vereenvoudigt.

Voel je vrij om onze inhoud te delen

Gebruik deze knoppen om direct te delen in één klik op uw favoriete sociale netwerk.

LinkedIn
WhatsApp
Facebook
Twitter
Email