Renovatie van vloeren in industriële gebouwen

Bij de renovatie van industriële gebouwen wordt de faciliteit vernieuwd en gerepareerd, waarbij de structurele problemen die een impact hebben op de ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten worden aangepakt.

Alle gebouwen hebben een gebruiksduur, wat betekent dat ze in de loop van de tijd verouderen. Het tempo waarin dat gebeurt, is afhankelijk van het ontwerp van het gebouw, het bouwproces, het onderhoud, en andere factoren.

[toc]

Renovaties maken het mogelijk voor industriële magazijnen om de timer van hun levensduur opnieuw in te stellen, omdat het de veroudering tegengaat door middel van corrigerende ingrepen zoals reparaties, restauraties, reconstructies, enz.

De renovatie van een industrieel magazijn kan echter enkele problemen met zich meebrengen waardoor de industriële magazijnactiviteiten worden onderbroken en stilgelegd.

Waarom industriële magazijnen renoveren?

Een industriële magazijnvloer moet gerenoveerd worden om de functionaliteit van het oppervlak te herstellen en de normaliteit en veiligheid van de uitgevoerde activiteiten te garanderen.

Een industriële vloer is meestal onderhevig aan bepaalde ladingen, zoals zware machines. Door de constante wrijving van deze belasting en de passage van machines wordt het betonnen oppervlak aangetast.

In sommige situaties is het type vloer ongeschikt voor de industriële activiteiten die er worden uitgevoerd. Hierdoor is de structuur bijzonder gevoelig voor mankementen en andere problemen die door de activiteit zelf worden veroorzaakt.

Een vloer die onvoldoende gecoat is, heeft meer nodig dan alleen slijtagereparaties.

In deze gevallen is het noodzakelijk om een renovatiebehandeling te ondergaan. Dit is een proces dat de oppervlakte-eigenschappen van de vloer zal veranderen en sterker en duurzamer zal maken voor de industriële activiteit waaraan de vloer wordt onderworpen.

Welke renovaties moeten worden uitgevoerd op een industriële vloer?

Er zijn tal van renovaties die kunnen worden toegepast op industriële vloeren, aangezien scheuren, spleten, deuken, kuilen, enz. kunnen voorkomen in beton. Verschillende gebreken in een betonvloer vereisen specifieke reparaties.

Renovatie van vloeren in industriële gebouwen

Wanneer de verschillende gebreken samen voorkomen, is het noodzakelijk om over te gaan tot renovaties die de algehele verslechtering van de vloer kunnen elimineren.

Vanuit een basisperspectief zijn de belangrijkste renovaties in industriële gebouwen de volgende:

De reparatie van barsten

Barsten zijn de bekendste gebreken, ze worden gekenmerkt door openingen die ontstaan aan het oppervlak van de vloer.

De reparatie van barsten bestaat in principe uit het afdichten van de openingen in het beton.

Mortel is het meest gebruikte afdichtingsmiddel, en kan worden gemengd met additieven om de ondoordringbaarheid, de stijfheid, enz. te verbeteren.

De reparatie van voegen

Een voeg is een vergelijkbare soort defect als een barst, maar het is wel een gepland iets tijdens de bouw en het uithardingsproces van de vloer.

De reparatie van voegen is vergelijkbaar met de reparatie van barsten omdat het een ingreep is waarbij de opening van de voeg gevuld wordt.

Als de voeg gevuld is, moet het afdichtingsmateriaal vervangen worden.

Elastomeren zijn de meest gebruikte afdichtingsmaterialen.

Het oppervlak vernieuwen

Het vloeroppervlak vernieuwen is een alternatieve oplossing. Bij deze methode wordt de aangetaste laag verwijderd om een nieuw oppervlak te creëren.

Eerst wordt het vloeroppervlak gefreesd, daarna wordt de ondergrond voorbereid en ten slotte wordt de mortel geplaatst alsook de afwerkingslaag.

Vloerreconstructie

Dit is de volledige renovatie van een industriële vloer.

De reconstructie bestaat uit de totale verwijdering van de vloerstructuur waarna een nieuwe vloer wordt gelegd, waarbij de eigenschappen zijn afgestemd op de industriële eisen.

De belangrijkste reden voor een vloerreconstructie zijn gemaakte fouten, zowel bij de constructie als in het ontwerp. Het wordt ook gebruikt in gevallen van extreme schade waarbij de vloer zich in een toestand van onherstelbare schade bevindt.

Uitbreiding industrieel magazijn

Uitbreiding of groter maken van de ruimtes in een magazijn. Er wordt een uitbreidingsproject uitgevoerd om grotere oppervlakken te creëren voor groeiende industriële activiteiten.

Dit is een grote renovatie, waarvoor sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden nodig zijn om de nieuwe faciliteiten te huisvesten en aan te sluiten.

Problemen bij het renoveren van industriële magazijnen

Het grootste probleem bij industriële magazijnvernieuwingen is de onderbreking van de werkzaamheden en activiteiten, waardoor het werkschema en de bedrijfsplannen worden gewijzigd.

Bij industriële reparaties en renovaties moeten bepaalde delen van het magazijn worden ontruimd, en rekken, machines en materialen moeten tijdelijk worden herverdeeld.

Hoewel het hoofddoel van elke renovatie is om het structurele en functionele welzijn van het magazijn te verzekeren, kan de duur van deze taken onderhevig zijn aan enige onzekerheid.

Renovaties en reparaties moeten systematisch worden uitgevoerd en vereisen een nauwkeurige diagnose om de exacte oorzaken van het probleem vast te stellen.

Als de systematisering en de diagnose mislukken of niet plaatsvinden, zal de renovatie ondoeltreffend zijn en een monetair verlies voor de industrie met zich meebrengen.

Alternatieven voor industriële reparaties

De aantasting van een betonvloer is onvermijdelijk, omdat elke vloer een bepaalde levensduur heeft en onderworpen wordt aan voortdurende slijtage.

Dit betekent echter niet dat industriële reparaties de enige oplossing zijn voor een vloer in slechte staat.

Onderhoud is het beste middel om de achteruitgangssnelheid van een vloer te verminderen, waardoor deze een langere levensduur heeft.

Daarom kan je tijdens de laatste fasen van de bouw kiezen tussen verschillende soorten afwerking om de sterkte van de betonvloer te verbeteren, waardoor de levensduur van het beton wordt verlengd.

De hardheid van beton varieert tussen 3 en 7 op de schaal van Mohs, en is dus een vrij hard materiaal.

Om de hardheid van het beton te verhogen, en dus ook de mechanische weerstand, bestaan er chemische behandelingen die de moleculaire structuur veranderen.

Het BECOSAN®-systeem bestaat uit een verbeteringsbehandeling die zich onderscheidt door een aanzienlijke verkorting van de conventionele uitvoeringstermijnen in vergelijking met reparaties en andere systemen. Bovendien maakt ons systeem het mogelijk om vloeren per zone te behandelen.

Voel je vrij om onze inhoud te delen

Gebruik deze knoppen om direct te delen in één klik op uw favoriete sociale netwerk.

LinkedIn
WhatsApp
Facebook
Twitter
Email