Industriële stofafzuiging | Luchtfiltratiesysteem

Industriële stofafzuiging scheidt of verzamelt vaste stofdeeltjes die zich in gassen voortbewegen, waardoor de kwaliteit van de lucht die in industriële processen wordt gebruikt, wordt verbeterd voordat deze weer in het milieu terechtkomt.

De belangrijkste redenen waarom verontreinigende stoffen moeten worden opgevangen door een systeem met plaatselijke afzuiging zijn: bescherming van de gezondheid van de werknemers, naleving van de milieuvoorschriften over luchtverontreiniging, en voorkoming van overlast voor de gemeenschap.

Wat is industriële stofafzuiging

Het is een industrieel stofafzuigsysteem of -apparaat dat gebruikt wordt om de lucht in een ruimte te zuiveren.

industriële stoffilter
https://njordcleanair.com/nl/

Deze worden meestal gebruikt in bedrijven met chemische, mijnbouw-, cement-, voedings-, visserij- en productiedoeleinden of in laboratoria. Het houdt de ruimte vrij van gassen, stof of deeltjes die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van de werknemers in het bedrijf en de omgeving ervan.

Wat is industrieel stof?

Voor de industrie is stof een alomtegenwoordig probleem. Of je nu vliegtuigvleugels, autobumpers of tennisrackets maakt, de kans is groot dat je veel stof ziet rondvliegen.

industriële stoffilter voor magazijn

Wanneer men geen controle heeft over het stof dat bij vele activiteiten door machines wordt veroorzaakt, heeft men te maken met een risicofactor in de industrie die het bedrijf en de activiteiten die er worden uitgevoerd, alsook de werknemers binnen het bedrijf, kan schaden.

Wanneer je het stof onder controle hebt, verminderen de problemen en heb je een goed mechanisme, zoals wanneer je je lichaam hydrateert en alles goed werkt, maar iets soortgelijks gebeurt wanneer je geen goede controle hebt over de activiteiten van de industrie.

De term “stof” heeft geen exacte wetenschappelijke betekenis, maar wordt gewoonlijk gedefinieerd als een vaste stof die is gereduceerd tot een massa fijne deeltjes. De grootte van de deeltjes is even belangrijk als de aard van het stof om te bepalen of het gevaarlijk is.

In het algemeen zijn de gevaarlijkste soorten stof die met zeer kleine deeltjes die met het blote oog niet zichtbaar zijn, zoals bij fijn stof het geval is. Dit soort deeltjes is klein genoeg om te worden ingeademd, maar tegelijkertijd groot genoeg om in het longweefsel te worden vastgehouden en niet te worden uitgeademd.

Sommige materialen (bv. asbest) produceren echter zeer grof stof met grote deeltjes die ook gevaarlijk kunnen zijn.

Hoe werkt industriële stofafzuiging?

Veel industriële processen vervuilen het milieu. Er zijn veel processen die een groot gevaar betekenen voor het leven van de werknemers en er bestaat weinig informatie over hoe deze processen moeten worden beheerst en hoe stofafzuigsystemen werken.

stofafscheider magazijn

Daarom hebben we het vandaag over het belang van stofafscheiders om de lucht te zuiveren alvorens deze in het milieu terechtkomt. De werking ervan is verbazingwekkend eenvoudig, maar zeer doeltreffend.

  • Ze zijn voorzien van enkele opvangsystemen, dat wil zeggen de punten waar stof, rook of nevel vrijkomt en waar afzuiging nodig is.
  • Er worden buizen geïnstalleerd, meestal van verzinkt staal, om de deeltjes naar het opvangsysteem te leiden.
  • Ze zijn uitgerust met filters die veranderen naar gelang van hetgeen dat wordt opgevangen en de filterpatronen kunnen worden vervangen.
  • Het stofafzuigsysteem kan een geïntegreerde ventilator hebben om de lucht aan te zuigen of, afhankelijk van de behoeften, een externe ventilator.
  • Om de lucht die wordt opgevangen opnieuw af te voeren, wordt gewoonlijk een schoorsteen ontworpen die aan bepaalde specificaties moet voldoen.

Hoe industrieel stof schoonmaken

De beste manier om industrieel stof te reinigen is te voorkomen dat het ontstaat, en daarom zullen we enkele optimalisaties suggereren om minder stof te produceren.

industriestof

Om het industrieel stof te verwijderen, raden we aan een industriële stofzuiger te gebruiken op de specifieke werkplekken of zones die meer vuil genereren.

En je kunt ook centrale industriële luchtfilters installeren die normaal aan het plafond van het industriële magazijn worden gemonteerd.

Het is heel gebruikelijk dat het gegenereerde stof afkomstig is van de betonnen vloer, omdat een betonvloer na verloop van tijd en door slijtage en veelvuldig gebruik stof kan genereren. We leggen hier uit hoe dat komt.

De BECOSAN-behandeling voor industriële betonvloeren vermijdt stofvorming, zodat de industriële reiniging op een eenvoudige en efficiënte manier kan gebeuren.

Voel je vrij om onze inhoud te delen

Gebruik deze knoppen om direct te delen in één klik op uw favoriete sociale netwerk.

LinkedIn
WhatsApp
Facebook
Twitter
Email