Eliminering af Industrielle Tegn

Vi eliminerer alle slags industrielle tegn fra industrigulve: pletter, mærker, linjer, der er i dårlig stand. Vi sliber og polerer derefter.

VI FJERNER ALLE INDUSTRI MÆRKER PÅ BETONGULVET

 

Vi udfører fjernelse af industrielle mærker og skiltning på betongulve. Dette er en forløber for en behandling med vores patenteret BECOSAN® system, hvor vi  hærder og forsegler gulvet for at minimere fremtidig skade.

Professionel Fjernelse Af Markeringslinjer På Epoxymalinger
Professionel Fjernelse Af Gulvafmærkninger I Industribygninger
Gulvmarkeringer I Dårlig Stand
Modernisering Af Det Multifunktionelle Gulv I Industrihallen I Kirkel

ER DIT GULV I DÅRLIG STAND?

Linjer, pletter og afmærkninger; disse er alle elementer relateret til industri gulve. Denne mærkning er vigtig for at afgrænse arbejdszoner, transitzoner og give vejledning til arbejdstagere og robotmaskiner i en fabrik eller et lager.

Det første trin i reparation eller renovering af ethvert betongulv er fjernelse af industrielle gulvmarkeringer. Efter vores erfaring er de næsten altid i en dårlig tilstand.

Hos BECOSAN bruger vi ikke giftige kemikalier i processen – markeringerne bliver simpelthen slebet væk.

Når alle markeringer er fjernet, kan BECOSAN®-behandlingen begynde.

Kontakt os for mere information

AFMÆRKNINGERNES OPRINDELSE I INDUSTRIGULVE

Fra det øjeblik, fabriksproducenterne begyndte at blive automatiseret, og fabrikkerne blev større og begyndte at installere komplekst udstyr, blev der behov for at definere et rum til hver opgave.

Den simpleste praktiske løsning var at afgrænse hvert område med linjer på industrigulvet. Disse kunne godt have en permanent karakter og være udført med resistent maling eller epoxy.

Med gennemførelsen af disse foranstaltninger var det meget lettere at vide, hvilket rum der svarede til hvilke  udstyr eller proces, gennem hvilke områder køretøjer og arbejdere ville passere,  hvilket reducerede risikoen for ulykker markant.

Med en nøjagtig omfordeling af plads, hylder og arbejdsområder, var det muligt at optimere udviklingen af aktiviteter inden for det industrielle anlæg.

GRUNDE TIL AT MARKERE INDUSTRIGULVE

Ud over det visuelle og det æstetiske præg, der afgrænser hvert område, har hver virksomhed sin egen måde at inddele et område på afhængigt af individuelle behov og anvendelse.

Markeringen af industrigulve giver forskellige fordele for brugerne af et rum.

Afgrænsning af rum

Disse rum kan rumme et stort antal maskiner med forskellige formål.

En klar og præcis afgrænsning gør det muligt at vide, hvilke rum der vil blive tildelt bestemte opgaver.  Derved undgår man  misforståelser og ekstra arbejde med at korrigere fejl.

Vejlayout Inde I En Industribygning

Bedre mobilitet

I industrier hvor der anvendes en betydelig mængde køretøjer og maskiner, der kører med høj hastighed eller transporterer tunge belastninger, kræves et permanent klart spor til fri transit.

Mærkning af industrigulve vil hjælpe betydeligt med driften af køretøjer og tjener som en vejledning til at indikere læsning og aflæsning områder.

Øget sikkerhed

Et af formålene med at afmærke  industriområder er, at indikere sikre zoner. Selv med tilstrækkelig beskyttelse er der steder, hvor det er bedst ikke at komme for tæt på. F.eks. områder med reaktive kemikalier, områder med meget lave eller meget høje temperaturer, steder med elementer der bevæger sig i høj hastighed eller maskiner, der håndterer enorme vægte.

HVORFOR BRUGE AFMÆRKNINGER PÅ BETONGULV?

Der vil være mange muligheder tilgængelig, hvis du har behov for at afmærke et rum. Fra rækværk, små skillevægge, til epoxy og maling.

Nem anvendelse og fjernelse

Pegatinas de seguridad en suelo industrial
Kilde - Unifort

Et af de vigtige aspekter ved renovering og afmærkninger i et industrianlæg er, at det skal være hurtigt og enkelt. Denne form for renovering kræver meget tid, tid der kan bruges til at generere indtægter.  Så jo hurtigere og mere effektiv renovationen er, desto bedre.

Tilsvarende kan mærkningen af industrigulve fjernes ganske let, hvis der opstår en fejl under anvendelsen.

Prisbillig

Det økonomiske aspekt er en af de fremherskende faktorer, der skal tages i betragtning i en virksomheds beslutninger. I modsætning til andre metoder eller materialer kræver mærkning af industrigulve ikke store omkostninger til materialer eller arbejde, da implementeringen heraf er ekstremt enkel.

Fjern gamle afmærkninger og pletter

Når du køber et industrianlæg eller ønsker at renovere, skal du fjerne afmærkninger og pletter. Proceduren  ikke efterlade mærker på gulvet, da det er vigtigt at minimere skader på betonoverfladen.

Placering af nye linjer og afmærkninger

Som nævnt ovenfor, er en af fordelene ved anvendelse af industrielle mærkninger brugervenlig. Linjer og mærkninger kan bruges til at definere områderne for besøgende og arbejderne. Inddele rum hvor udstyr er placeret, den minimale sikkerhedsadskillelse for mennesker og transit af køretøjer og maskiner.

Implementering af sikkerhedstegn på industrigulve påvirker på ingen måde dens integritet. Selv løsninger med skridsikkerhed kan integreres, hvilket garanterer sikkerheden i det tilsvarende område.