Industri Sikkerhed

Industri sikkerhed består af en række regler og metoder, der bruges til at beskytte hver arbejdstager i en industriel bygning, hvilket minimerer risikoen for arbejdsulykker.

[toc]

Uden den ville der potentiel være risiko for at kunne forårsage skade ved hver aktivitet.

Hovedmålet er at give de bedste betingelser for produktiviteten. Industrigulve er en vigtig del af den industrielle sikkerhed.

Hvad er industri sikkerhed?

Grundlæggende er industri sikkerhed et sæt af forvaltninger og standards, der sikrer industri miljøets integritet. Med andre ord, hvor der er mennesker, varer eller miljøet er involveret.

Ansatte i en industri bygning arbejder med maskiner, udstyr, instrumenter, kemikalier osv. og udsættes for forskellige risici og farer. Derfor er det nødvendigt at definere og detaljere enhver foranstaltning korrekt.

Arbejdsskadeforsikringer er obligatoriske og juridisk bindende. Enhver virksomheds manglende overholdelse resulterer i en bøde eller streng sanktion.

Derudover inkluderer industri sikkerhed regler for styring af handlinger i nødsituationer i bygningen.

Hvorfor er det vigtigt at have sikkerhedsforanstaltninger på arbejdspladser?

Det kan ikke tages for givet, at arbejdsområderne i produktionen er sikre imod en arbejsulykke.

Der har i løbet af industriens historie været flere tilfælde af dødelige risici for mennesker, virksomheder og miljøet. Årsagerne skyldes udeladelse og/eller undervurdering af industrielle sikkerhedsforanstaltninger.

Selvom maskiner er fremstillet under kontrol og efter kvalitets standarder, kan dårlig håndtering forårsage, at både operatøren og maskinen bliver såret eller beskadiget af ulykker eller utilsigtede situationer.

Industrien er ansvarlig for at etablere god praksis og sikkerhed, der er effektiv, hygiejnisk med lav miljøpåvirkning og generelt ideelle betingelser for udførelse af aktiviteter. God belysning, ventilation og trafik overflader i perfekt stand.

Vigtigste foranstaltninger til forebyggelse af ulykker

Sundheds- og sikkerhedschef består af regler, der er rettet mod visse arbejdsområder.

Uden at være for meget opmærksom på det tekniske eller strenge definitioner, er her de vigtigste foranstaltninger til forebyggelse af ulykker:

  • Først og fremmest skal arbejdsområdet forblive rent og organiseret. Korridorerne skal være fri for forhindringer og være godt belyst. Alt affald skal ryddes op eller bortskaffes.
  • At have et forberedt gulv uden revner og fejl, der kunne forårsage ulykker.
  • Tunge maskiner, udstyr og instrumenter skal betjenes i henhold til producentens specifikationer. Derudover skal de regelmæssig vedligeholdes og løbende inspiceres og evalueres.
  • Etabler gulv mærkning af arbejdspladser og sikkerhedsskilte for at identificere ildslukkere, nødudgange og farlige områder, såsom elektriske kontakter, tanke til giftige og brandfarlige stoffer osv.
  • Alle ansatte skal være udstyret med et grundlæggende sæt beskyttelsesudstyr såsom sikkerhedssko, sikkerhedsbriller, ørepropper, hjelme, masker, handsker osv.
  • Arbejdspladser skal have områder med sanitære installationer for at garantere hygiejne i produktionen.

BECOSAN BEHANDLING

Relaterede artikler

logitmat-stuttgart-becosan

LogiMAT 2019 og BECOSAN

International messe for intralogistiske løsninger og processtyring Hvad er LogiMAT 2019? LogiMAT 2019 er en af de vigtigste logistiske messer, der finder

Partyking 3 (1)

Støv – Det har vi da altid haft….

BECOSAN® Ambassador Allan Møller Baggesen +45 2974 3030 | renluftnu@c.dk Bøvler du med støv og partikler i din virksomhed – Start med

kenneth olsen
Kenneth Olsen

Kenneth er altid tilgængelig for at diskutere dine specifikke behov og kan give dig en klar idé om, hvad vi kan tilbyde.

Industrigulve

Seguridad Industrial

Industri Sikkerhed

Industri sikkerhed består af en række regler og metoder, der bruges til at beskytte hver arbejdstager i en industriel bygning, hvilket minimerer risikoen for arbejdsulykker.

Læs mere »
Hormigón compactado

Komprimeret beton

Ved evaluering af industrigulve til et projekt skal alle muligheder og egnede behov overvejes. Naturligvis under hensyntagen til økonomiske og holdbare løsninger. Når en virksomhed

Læs mere »

Seneste projekter