WEB SİTESİNİN YASAL UYARI VE GENEL KULLANIM KOŞULLARI

www.becosan.com

I. GENEL BİLGİLER

11 Temmuz tarihli 34/2002 Toplum Hizmetleri ve Elektronik Ticaret (LSSI-CE) Yasasında belirtilen bilgi yükümlülüğüne uygun olarak, bu web sitesinde aşağıdaki genel bilgiler aşağıda verilmiştir:

Bu web sitesinin mülkiyeti, www.becosan.com (bundan sonra Web Sitesi olarak anılacaktır): BECOSAN APS, KDV: DK40775064 ve şu adrese kayıtlıdır: CVR Register, Danimarka, temsilcisi Kenneth Olsen ve iletişim bilgileri:

Adres:

Nebelvej 15, 8700 Horsens, Danimarka

İletişim telefon numarası: +4540979740

İletişim e-postası: info@becosan.com

II. GENEL KULLANIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI

Hüküm ve koşulların konusu: Web sitesi

Bu Genel Kullanım Hüküm ve Koşullarının (bundan böyle Koşullar olarak anılacaktır) amacı, Web Sitesine erişimi ve Web Sitesinin kullanımını düzenlemektir. Bu Hüküm ve Koşulların amaçları doğrultusunda şu anlama gelir: hem statik hem de dinamik olarak ekran arayüzlerinin dış görünümü, yani gezinme ağacı; ve hem ekran arayüzlerinde hem de gezinme ağacında (bundan sonra İçerik olarak anılacaktır) ve Kullanıcılara sunulabilecek tüm bu hizmetler veya çevrimiçi kaynaklarda (bundan sonra Hizmetler olarak anılacaktır) entegre edilen tüm öğeler.

BECOSAN, Web Sitesinin ve bunlara dahil edilebilecek İçerik ve Hizmetlerin sunumunu ve yapılandırmasını herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, BECOSAN’ın Web Sitesi’ne entegre edilmiş bu unsurlardan herhangi birini veya bunlara erişimi dilediği zaman kesintiye uğratabileceğini, devre dışı bırakabileceğini ve / veya iptal edebileceğini kabul ve beyan eder.

Kullanıcı tarafından Web Sitesine erişim ücretsizdir ve genel bir kural olarak, erişim tarafından sağlanan telekomünikasyon ağı üzerinden bağlantı maliyeti dışında, Kullanıcının keyfini çıkarmak için bir değerlendirme yapmak zorunda kalmadan ücretsizdir. Kullanıcı tarafından sözleşmeli sağlayıcı.

Web Sitesinin İçeriği veya Hizmetlerinden herhangi birinin kullanımı, Kullanıcı tarafından önceden abonelik veya kayıt yoluyla yapılabilir.

Kullanıcı

Web Sitesine erişim, gezinme ve kullanımın yanı sıra Kullanıcılar ile Kullanıcı ve BECOSAN arasında etkileşime izin verilen alanlar, yorumlar ve / veya bloglama alanları gibi, Kullanıcı statüsünü verir, böylece sizden itibaren kabul edilir. duruma göre zorunlu uyumla ilgili ilgili yasal düzenlemelerin uygulanmasına halel getirmeksizin, Web Sitesine, burada belirtilen tüm Koşullara ve sonraki değişikliklerine göz atmaya başlayın. Yukarıdakilerin alaka düzeyi göz önüne alındığında, Kullanıcının WEB SİTESİNİ her ziyaret ettiğinde bunları okuması önerilir.

BECOSAN web sitesi geniş bir bilgi, hizmet ve veri yelpazesi sunmaktadır. Kullanıcı, Web Sitesinin doğru kullanımıyla ilgili sorumluluğu üstlenir. Bu sorumluluk aşağıdakilere kadar uzanır:

BECOSAN tarafından sunulan bilgilerin, İçeriklerin ve / veya Hizmetlerin ve verilerin bu Koşullara, Kanuna, ahlaka veya kamu düzenine aykırı olmaksızın veya herhangi bir şekilde üçüncü şahısların haklarına zarar verebilecek bir şekilde kullanılması veya Web sitesinin aynı işleyişi.
Web Sitesi tarafından sunulan belirli İçerik veya Hizmetlere erişim için BECOSAN tarafından sağlanan formlarda Kullanıcı tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğu ve yasallığı. Her durumda Kullanıcı, hırsızlık, kayıp veya tanımlayıcılara ve / veya şifrelere yetkisiz erişim gibi, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu formlarda kayıtlı bilgilerin kötüye kullanılmasına izin veren her türlü gerçeği derhal BECOSAN’a bildirecektir. derhal iptal edilmesine devam etmek.
BECOSAN, yasayı ihlal eden, insan onuruna saygıyı, ayrımcı, yabancı düşmanı, ırkçı, pornografik, spam yapan, gençliği veya çocukluğu, düzeni veya kamu güvenliğini tehdit eden veya kendi görüşüne göre olmayan yorum ve katkıları kaldırma hakkını saklı tutar. yayına uygun.

Hiçbir durumda BECOSAN, kullanıcılar tarafından yorum veya diğer bloglama veya mevcut olabilecek katılım araçları aracılığıyla ifade edilen fikirlerden sorumlu olmayacaktır.

Bu WEB SİTESİNE yalnızca erişim, BECOSAN ile Kullanıcı arasında herhangi bir ticari ilişki anlamına gelmez.

Her zaman mevcut mevzuata uygun olarak, bu BECOSAN Web Sitesi, Web Sitesinin sayfalarına erişebilen ve / veya göz atabilen, yaşına bakılmaksızın tüm kişilere yöneliktir.

III. WEB SİTESİNDE ERİŞİM VE NAVİGASYON: GARANTİLERİN VE SORUMLULUĞUN HARİÇ TUTULMASI

BECOSAN, Web Sitesinin veya İçeriklerin veya Hizmetlerin sürekliliğini, kullanılabilirliğini ve kullanışlılığını garanti etmez. BECOSAN, Web Sitesinin düzgün çalışmasını sağlamak için her türlü çabayı gösterecektir, ancak BECOSAN, bu Web Sitesine erişimin kesintisiz veya hatasız olacağına dair hiçbir taahhüt veya garanti vermemektedir.

Bu Web Sitesi üzerinden erişilebilen içerik veya yazılımın hatasız olduğundan veya Kullanıcının bilgisayar sistemine (yazılım ve donanım) zarar vermesinden sorumlu veya garanti vermez. Hiçbir durumda BECOSAN, AC’den kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacaktır.

Bilgisayar sistemlerinden kaynaklananlar veya virüslerin girmesinden kaynaklananlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Web Sitesini durdurma, gezinme ve kullanma.

BECOSAN, bu Web Sitesinin uygunsuz kullanımından dolayı kullanıcılara uğrayabilecek herhangi bir zarardan da sorumlu değildir. Özellikle oluşabilecek telekomünikasyon kesintilerinden, kesintilerinden, aksaklıklarından veya aksaklıklarından BECOSAN hiçbir şekilde sorumlu değildir.

IV. GİZLİLİK POLİTİKASI VE VERİ KORUMA

BECOSAN, toplanan verilerin riskine uygun güvenlik düzeyine göre gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri almayı taahhüt eder.

Bu gizlilik politikasına dahil edilen kanunlar

Bu gizlilik politikası, İnternette kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlükte olan İspanyol ve Avrupa düzenlemelerine uyarlanmıştır. Özellikle aşağıdaki düzenlemelere saygı duyar:

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin gerçek kişilerin korunması ve bu tür verilerin serbest dolaşımı (GDPR) hakkındaki 27 Nisan 2016 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü (AB) 2016/679.

Kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu tarafın kimliği

BECOSAN’da toplanan kişisel verilerin veri denetleyicisi: BECOSAN ApS, KDV: DK40775064 (bundan sonra Veri Denetleyicisi de anılacaktır). İletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Adres:
Nevelbej 15, 8700 Horsens, Danimarka
İletişim telefon numarası: +4540979740
İletişim e-postası: info@becosan.com

Veri Koruma Görevlisi (DPO)

RGPD ve LOPD-GDD hükümlerine uygun olarak, BECOSAN tarafından sayfalarımızda verilen formlar aracılığıyla toplanan kişisel verilerin, belirlenen taahhütleri kolaylaştırmak, hızlandırmak ve yerine getirmek için dosyalarımıza dahil edileceğini ve işleneceğini size bildiririz. BECOSAN ile Kullanıcı arasında veya Kullanıcı tarafından doldurulan formlarda kurulan ilişkinin sürdürülmesi veya Kullanıcıdan gelen bir talep veya sorguya yanıt verilmesi. Benzer şekilde, RGPD ve LOPD-GDD hükümlerine uygun olarak, RGPD’nin 30.5. maddesinde öngörülen istisna geçerli olmadıkça, amaçlarına göre gerçekleştirilen işleme faaliyetlerini ve RGPD’de belirlenen diğer koşullar.

Kişisel verilerin işlenmesine uygulanacak ilkeler

Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesi, GDPR’nin 5. Maddesinde belirtilen aşağıdaki ilkelere tabi olacaktır:

Yasallık, adalet ve şeffaflık ilkesi: Kişisel verilerin toplanma amaçlarına ilişkin tamamen şeffaf bilgilerin ardından her zaman Kullanıcının rızası gereklidir.
Amaç sınırlama ilkesi: kişisel veriler belirli, açık ve meşru amaçlarla toplanacaktır.
Verilerin en aza indirilmesi ilkesi: Toplanan kişisel veriler, yalnızca işlendikleri amaçlarla ilgili olarak kesinlikle gerekli olanlar olacaktır.
Doğruluk ilkesi: kişisel veriler doğru ve her zaman güncel olmalıdır.
Saklama süresinin sınırlandırılması ilkesi: Kişisel veriler, yalnızca işlendikleri amaçlar için gerekli süre boyunca Kullanıcının kimliğinin belirlenmesine izin verecek bir biçimde tutulacaktır.
Bütünlük ve gizlilik ilkesi: Kişisel veriler, güvenlik ve gizliliklerini sağlayacak şekilde işlenecektir.
Proaktif hesap verebilirlik ilkesi: Kontrolör, yukarıdaki ilkelere uyulmasını sağlamaktan sorumlu olacaktır.

Kişisel veri kategorileri

BECOSAN tarafından işlenen veri kategorileri yalnızca kimlik verileridir. Hiçbir koşulda GDPR’nin 9. Maddesi anlamında özel kişisel veri kategorileri işlenmez.

Kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı

Kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı rızadır. BECOSAN, kişisel verilerinin bir veya daha fazla özel amaç için işlenmesi için Kullanıcının açık ve doğrulanabilir onayını almayı taahhüt eder.

Kullanıcı, rızasını istediği zaman geri çekme hakkına sahip olacaktır. Onayı vermek kadar geri çekmek de kolay olacaktır. Genel bir kural olarak, rızanın geri çekilmesi Web Sitesinin kullanılmasını şart koşmaz.

Kullanıcının sorgulama yapmak, bilgi talep etmek veya Web Sitesinin içeriği ile ilgili nedenlerden dolayı verilerini formlar aracılığıyla vermesi gerektiği veya verebileceği durumlarda, bunlardan herhangi birinin doldurulması zorunlu olduğu için bilgilendirilecektir. gerçekleştirilen operasyonun doğru gelişimi için gereklidir.

Kişisel verilerin kullanıldığı işlemenin amaçları

Kişisel veriler, Web Sitesi ile Kullanıcı arasında oluşturulan taahhütleri veya kullanıcının doldurduğu formlarda kurulan ilişkinin sürdürülmesini kolaylaştırmak, hızlandırmak ve yerine getirmek veya bir talep veya sorguya cevap vermek amacıyla BECOSAN tarafından toplanır ve yönetilir.

Benzer şekilde, veriler ticari bir kişiselleştirme, operasyonel ve istatistiksel amaçlarla ve BECOSAN’ın kurumsal amacına yönelik faaliyetlerle ve ayrıca

Kullanıcıya sunulan İçeriği uyarlamak için verilerin alınması, depolanması ve pazarlama çalışmalarının yanı sıra Web Sitesi aracılığıyla kalite, işlem ve gezinmeyi iyileştirmek için.

Kişisel veriler elde edildiğinde, Kullanıcı, kişisel verilerin kullanılacağı işlemenin belirli amacı veya amaçları, yani toplanan bilgilere verilecek kullanım veya kullanımlar hakkında bilgilendirilecektir.

Kişisel verilerin saklama süreleri

Kişisel veriler, yalnızca işlenmeleri için gerekli olan minimum süre boyunca ve her halükarda yalnızca şu süre boyunca saklanacaktır: 3 yıl veya Kullanıcı bunların silinmesini talep edene kadar.

Kişisel verilerin elde edildiği anda Kullanıcı, kişisel verilerin saklanacağı süre veya bunun mümkün olmadığı durumlarda bu sürenin belirlenmesinde kullanılan kriterler hakkında bilgilendirilecektir.

Kişisel verilerin alıcıları

Kullanıcının kişisel verileri aşağıdaki alıcılarla veya alıcı kategorileriyle paylaşılacaktır:

1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Amerika Birleşik Devletleri adresinde bulunan Google Analytics.

Kontrolörün kişisel verileri üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa aktarmayı planlaması durumunda, Kullanıcı, kişisel verilerin elde edildiği anda, verilerin aktarılması amaçlanan üçüncü ülke veya uluslararası kuruluş hakkında bilgilendirilecektir. yanı sıra Komisyon tarafından bir yeterlilik kararının varlığı veya yokluğu.

Küçüklerin kişisel verileri

RGPD’nin 8. ve RDLOPD’nin 13. maddelerinin hükümlerine uygun olarak, yalnızca 14 yaşın üzerindeki kişiler kişisel verilerinin BECOSAN tarafından yasal bir şekilde işlenmesine izin verebilir. 14 yaşın altındaki bir çocuk söz konusu olduğunda, işleme için ebeveynlerin veya vasilerin rızası gereklidir ve işlem, yalnızca rızalarını verdikleri ölçüde yasaldır.

Kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği

BECOSAN, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak ve kişisel verilerin kazaen veya hukuka aykırı olarak yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek amacıyla, toplanan verilerin riskine uygun güvenlik düzeyine göre gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri almayı taahhüt eder. iletilen, saklanan veya başka şekilde işlenen veya bu tür verilere yetkisiz iletişim veya erişim.

Web sitesinde, kişisel verilerin sunucu ile Kullanıcı arasında veri aktarımı olarak ve karşılığında tamamen şifrelenmiş veya şifrelenmiş olarak güvenli ve gizli bir şekilde iletilmesini sağlayan bir SSL (Güvenli Soket Katmanı) sertifikası vardır.

Bununla birlikte, BECOSAN, İnternetin zapt edilemezliğini veya hackerların veya kişisel verilere sahtekarlıkla erişen diğer kişilerin tamamen yokluğunu garanti edemeyeceği için, Veri Kontrolörü, kişisel verilerin güvenlik ihlali meydana gelmesi durumunda kullanıcıyı gecikmeksizin bilgilendirmeyi taahhüt eder. gerçek kişilerin hak ve özgürlüklerine yönelik yüksek risk. GDPR’nin 4. Maddesi uyarınca, kişisel verilerin güvenliğinin ihlali, iletilen, saklanan veya başka şekilde işlenen kişisel verilerin kazara veya yasadışı imha edilmesi, kaybı veya değiştirilmesi veya yetkisiz ifşa veya erişim ile sonuçlanan herhangi bir güvenlik ihlali anlamına gelir. bu tür veriler.

Kişisel veriler, çalışanları, ortakları ve bilgileri erişilebilir kıldığı herhangi bir kişi tarafından bu tür bir gizliliğe saygı duyulduğunu bildirmeyi ve yasal veya sözleşmeye dayalı bir yükümlülük yoluyla sağlamayı taahhüt eden Kontrolör tarafından gizli tutulacaktır.

Kişisel verilerin işlenmesinden doğan haklar

Kullanıcı, BECOSAN’dan fazlasına sahiptir ve bu nedenle, Veri Kontrolörüne karşı RGPD’de tanınan aşağıdaki hakları kullanabilir:

Erişim hakkı: Bu, Kullanıcının BECOSAN’ın kişisel verilerini işleyip işlemediğine dair onay alma ve eğer öyleyse, belirli kişisel verileri ve BECOSAN’ın gerçekleştirdiği veya yürüttüğü işlemler hakkında bilgi alma hakkıdır. diğerlerinin yanı sıra, bu tür verilerin kaynağı ve bunlarla yapılan veya planlanan iletişimlerin alıcıları hakkında mevcut bilgiler.
Düzeltme hakkı: Bu, Kullanıcının kişisel verilerinin yanlış olduğu veya işlemenin amaçları dikkate alınarak eksik olduğu kanıtlanırsa değiştirilmesini isteme hakkıdır.
Silme hakkı (“unutulma hakkı”): Bu, Kullanıcının, yürürlükteki yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe, kişisel verilerin artık gerekli olmadığı durumlarda kişisel verilerinin silinmesini sağlama hakkıdır. toplandı veya işlendi; Kullanıcı işleme için onayını geri çekmiştir ve işlemenin başka hiçbir yasal dayanağı yoktur; Kullanıcı işlemeye itiraz eder ve işlemeye devam etmek için başka meşru bir neden yoktur; kişisel verilerin yasadışı bir şekilde işlenmiş olması; kişisel veriler yasal bir yükümlülüğe uygun olarak silinmelidir; veya kişisel veriler doğrudan bilgi verilmesi sonucunda elde edilmişse

14 yaşın altındaki bir kişiye toplum hizmetleri. Silme işlemine ek olarak, Kontrolör, mevcut teknolojiyi ve uygulama maliyetini dikkate alarak, veri sahibinin bu kişisel verilere herhangi bir bağlantının silinmesi talebinin kişisel verilerini işleyen kontrolörleri bilgilendirmek için makul adımlar atacaktır.
İşlemenin kısıtlanması hakkı: Bu, Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesini kısıtlama hakkıdır. Kullanıcı, kişisel verilerinin doğruluğuna itiraz ettiği durumlarda, işlemin kısıtlanmasını alma hakkına sahiptir; işlemin yasadışı olması; Kontrolörün artık kişisel verilere ihtiyacı yoktur, ancak Kullanıcının talepte bulunmak için buna ihtiyacı vardır; ve Kullanıcının işleme itiraz ettiği yer.
Veri taşınabilirliği hakkı: İşlemin otomatik yollarla gerçekleştirildiği durumlarda, Kullanıcı, Kontrolörden kişisel verilerini yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma ve başka bir kontrolöre iletme hakkına sahip olacaktır. Teknik olarak mümkün olduğunda, Kontrolör verileri doğrudan diğer kontrolöre iletecektir.
İtiraz hakkı: Bu, Kullanıcının kişisel verilerini işletmeme veya bu tür verilerin BECOSAN tarafından işlenmesini durdurma hakkıdır.
Profil oluşturma dahil, yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmama hakkı: Kullanıcının, yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe, profil oluşturma dahil, yalnızca kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesine dayanan kişiselleştirilmiş bir karara tabi olmama hakkıdır. .
Bu nedenle, Kullanıcı haklarını Veri Kontrolörüne “RGPD-www.becosan.com” referansı ile yazılan ve aşağıdakileri belirten yazılı bir iletişim yoluyla kullanabilir:

Kullanıcının adı, soyadı / adları ve Kullanıcının Ulusal Kimlik Belgesinin bir kopyası. Temsile izin verilen durumlarda, aynı yollarla Kullanıcıyı temsil eden kişinin ve temsili akredite eden belgenin de belirlenmesi gerekecektir. DNI’nın fotokopisi, kimliği akredite eden yasal olarak geçerli diğer herhangi bir yolla değiştirilebilir.
Erişim aranan talep veya bilgi için belirli nedenlerle talep.
Bildirim amaçlı adres.
Başvuru sahibinin tarihi ve imzası.
Yapılan talebi onaylayan herhangi bir belge.
Bu talep ve ekli diğer belgeler aşağıdaki adrese ve / veya e-posta adresine gönderilebilir:

Posta adresi:
Nebelvej 15, 8700 Horsens, Danimarka
E-posta: info@becosan.com

Üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar

Web Sitesi, BECOSAN dışındaki üçüncü şahıs web sitelerine erişime izin veren köprüler veya bağlantılar içerebilir ve bu nedenle BECOSAN tarafından işletilmemektedir. Bu tür web sitelerinin sahipleri, her durumda kendi dosyalarından ve kendi gizlilik uygulamalarından kendileri sorumlu olacak şekilde kendi veri koruma politikalarına sahip olacaklardır.

Denetim makamına şikayetler

Kullanıcı, kişisel verilerinin işlenme biçiminde yürürlükte olan düzenlemelerde bir sorun veya ihlal olduğunu düşünmesi durumunda etkin adli koruma ve şikayette bulunma hakkına sahip olacaktır. bir denetim makamı, özellikle mutat ikametgahı, iş yeri veya iddia edilen ihlalin bulunduğu Devlette.

Bu gizlilik politikasının kabulü ve değişiklikleri

Kullanıcının bu Gizlilik Politikasında yer alan kişisel verilerin korunmasına ilişkin koşulları okuması ve kabul etmesi ve ayrıca Veri Sorumlusunun devam edebilmesi için kişisel verilerinin işlenmesini kabul etmesi gerekir. şekilde, dönemlerde ve belirtilen amaçlar için. Web Sitesinin kullanımı, aynı Gizlilik Politikasının kabul edildiği anlamına gelir.

BECOSAN, Gizlilik Politikasını kendi kriterlerine göre veya İspanyol Veri Koruma Ajansının yasal, hukuki veya doktrinsel bir değişikliği ile motive etme hakkını saklı tutar. Bu Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikler veya güncellemeler, Kullanıcıya açıkça bildirilmeyecektir. Kullanıcının en son değişikliklerden veya güncellemelerden haberdar olmak için bu sayfaya periyodik olarak başvurması önerilir.

Bu Gizlilik Politikası, kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak gerçek kişilerin korunmasına ilişkin 27 Nisan 2016 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2016/679 Tüzüğüne (AB) uyarlamak için 5 Mart 2020 tarihinde güncellenmiştir. bu tür verilerin hareketi (RGPD).

V. BAĞLANTILAR POLİTİKASI

BECOSAN Web Sitesinin, kullanıcıların üçüncü şahısların sahip olduğu ve / veya yönettiği web sitelerine erişmesine izin veren bağlantı araçları (diğerlerinin yanı sıra bağlantılar, afişler, düğmeler gibi), dizinler ve arama motorları sunduğu veya sunabileceği bildirilmiştir. .

Bu bağlantıların, dizinlerin ve arama motorlarının Web Sitesine yüklenmesi, bir öneri, öneri veya ziyaret daveti olarak düşünülmeden, Kullanıcıların İnternette bulunan bilgileri aramasını ve bunlara erişmesini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

BECOSAN, kendisini veya müşterilerini teklif etmez veya pazarlamaz.

h üçüncü şahıslar, bu tür bağlantılı sitelerde bulunan ürün ve / veya hizmetler.

Ayrıca, bağlantıları aracılığıyla erişilebilen, mülkiyeti dışındaki sitelerin teknik kullanılabilirliğini, doğruluğunu, güvenilirliğini, geçerliliğini veya yasallığını garanti etmez.

BECOSAN hiçbir durumda diğer web sitelerinin içeriğini gözden geçirmeyecek veya kontrol etmeyecek, bu bağlantı verilen sitelerdeki ürün ve hizmetleri, içeriği, dosyaları ve diğer materyalleri onaylamayacak, inceleymeyecek veya desteklemeyecektir.

BECOSAN, BECOSAN tarafından yönetilmeyen ve bu Web Sitesine bağlı web sitelerinin içeriğine, iletişimine, görüşlerine, ürünlerine ve hizmetlerine erişim, kullanım, kalite veya yasallığından doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

Başka, farklı bir web sitesinin bir web sayfasından BECOSAN Web Sitesine hyperlink yapan Kullanıcı veya üçüncü kişi, şunları bilmelidir:

BECOSAN’ın açık izni olmadan Web Sitesinin İçeriği ve / veya Hizmetlerinin herhangi birinin tamamen veya kısmen çoğaltılmasına izin verilmez.

BECOSAN Web Sitesi veya Web Sitesi İçeriği ve / veya Hizmetleri hakkında hiçbir yanlış, yanlış veya yanlış beyana izin verilmez.

Köprü dışında, köprünün kurulduğu web sitesi, BECOSAN tarafından açıkça yetkilendirilmedikçe, bu Web Sitesinin fikri mülkiyet olarak korunan herhangi bir unsurunu içermeyecektir.

Hiper bağlantının kurulması, BECOSAN ile yapıldığı web sitesinin sahibi arasında bir ilişkinin var olduğu veya BECOSAN’ın o web sitesinde sunulan içerik, hizmet ve / veya faaliyetler hakkında bilgi sahibi olduğu ve kabul ettiği anlamına gelmez. tersi.

VI. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET

BECOSAN’ın kendisi veya bir vekil olarak, Web Sitesinin tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarının yanı sıra içerdiği unsurların (resimler, ses, ses, video, yazılım veya metin, ticari markalar veya logolar, renk kombinasyonları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sahibidir. yapı ve tasarım, kullanılan malzemelerin seçimi, çalışması, erişimi ve kullanımı için gerekli bilgisayar programları, vb.). Bu nedenle bunlar, İspanya hukuk sistemi tarafından fikri mülkiyet olarak korunan eserlerdir ve bu alandaki hem İspanyol hem de Topluluk yönetmelikleri ve konuyla ilgili uluslararası anlaşmalar için geçerli olup İspanya tarafından imzalanmıştır.

Her hakkı saklıdır. Fikri Mülkiyet Kanunu hükümleri uyarınca, bu web sitesinin içeriğinin tamamının veya bir kısmının ticari amaçlarla, herhangi bir ortamda ve herhangi bir teknik yolla, yetkisi olmaksızın çoğaltılması, dağıtılması ve kamuya açık hale getirilmesi dahil olmak üzere, BECOSAN, kesinlikle yasaktır.

Kullanıcının veya üçüncü tarafın, Web Sitesi İçeriğinin herhangi birinin fikri mülkiyet haklarının ihlalini içerdiğini düşünmesi durumunda, bu Yasal Bildirimin GENEL BİLGİLER bölümündeki iletişim bilgileri yoluyla BECOSAN’ı derhal bilgilendirmelisiniz. Kullanım Koşulları.

VIII. YASAL EYLEMLER, UYGULANACAK HUKUK VE YARGI YETKİSİ

BECOSAN, Web Sitesi ve İçeriğin kötüye kullanılması veya bu Koşulların ihlali için gerekli gördüğü hukuki veya cezai dava açma hakkını saklı tutar.

Kullanıcı ve BECOSAN arasındaki ilişki, İspanya topraklarında yürürlükte olan ve yürürlükte olan düzenlemelere tabi olacaktır. Bu Koşulların yorumlanması ve / veya uygulanmasıyla ilgili herhangi bir ihtilafın ortaya çıkması durumunda, taraflar ihtilaflarını hukuka göre karşılık gelen hâkimlere ve mahkemelere ibraz ederek olağan yargı yetkisine sunacaklardır.

Son değişiklik: 5 Mart 2020