Så fungerar BECOSAN®-systemet

Du behöver inte gå in på tekniska detaljer, här kan du lära dig i en global översikt hur vi arbetar och vad som är vår metod. På grund av vår erfarenhet vet vi att varje golv är unikt och vi gillar att ta hand om alla detaljer innan vi börjar arbeta.

0 .
Steg
TA BORT

Mikro-grovhet

Slipningsförfarandet eliminerar betonggolvets mikro-grovhet och öppnar porerna på ytan innan behandlingen med BECOSAN®-densifierare.

0 .
Steg
BECOSAN® DENSFIER

Densifikation

Vår Densifier impregnerar ytan, penetrerar och reagerar med fri kalk i betongunderlaget. Den kemiska reaktionen ger en tätare betongyta, vilket minskar nötningsslitage, binder dammpartiklar och ökar resistensen mot kemikalier.

0 .
Steg
BECOSAN® SEALER

Tätning

De vattenbaserade kemikalierna som appliceras under behandlingen är impregneringar som tränger in i underlaget. De är inte filmbildande beläggningar, vilket innebär att de är mer lämpade för ett industriellt golv på grund av den förbättrade prestandan som kommer att uppnås.

0 .
Steg
SLUTPOLERING

Specialanpassad finish

Det industriella betonggolvet blir mer kompakt och tätare och ökar ytans hållbarhet. Beroende på dina behov och den avsedda användningen finns tre ytbehandlingar tillgängliga: Matt-PLUS, Semi-Gloss eller High-Gloss.