Renovering av golv i en industribyggnad mellan hyresgästerna

Komplett renovering av 16 000 meter industrimark i Belgien för Segro.

Detta är en industribyggnad som ägs av företaget Segro och som behövde renoveras innan den överlämnades till en ny kund. Sprickor och fogar reparerades, underlaget förbereddes, industriella märken avlägsnades, de gamla hyllornas ankarbultar avlägsnades och slutligen applicerades en BECOSAN®-behandling på hela ytan.

INNAN
Segro 4
EFTER
Segro 8

Fotogalleri

Segro 2
Segro 3
Segro 1
Segro 4
Segro 6
Segro 5
A3 after bornem-min
Segro 9
Segro 7
Most frequently used industrial floors

Vi är här för att ge dig råd och erbjuda dig lösningar.

Kontakta en specialist idag för att bedöma ditt golv och dina behov.

Avslutade projekt