You are visiting us from

Certifierat golvsystem

Vårt system har de mest efterfrågade standarderna och kvalitetskraven i branschen. Och vi förnyar ständigt och försöker förbättra vår kvalitet för att tillgodose alla kunders behov.

KVALITET ISO 9001

stamp ISO 9001 colour tranp

ISO 9001 hjälper organisationer att se till att deras kunder konsekvent får produkter och tjänster av hög kvalitet.

PRESTANDADEKLARATION

stamp EN-CE black

Hälso-, säkerhets- och miljöskyddsstandarder för produkter som säljs inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

HACCP SÄKER LIVSMEDELSHANTERING

stamp EN-HACCP

Systemet för faroanalys och kritiska styrpunkter

HALKSKYDD

stamp anti-slip-new

Testning av golvbeläggningar. Bestämning av antislippsegenskaper.

VattenABSORBATION

stamp water absorption

Bestämning av vattenabsorptionskoefficienten för byggmaterial. Byggnadsmaterialets hygrotermiska prestanda.

Nötningshärdighet

stamp EN-abrasion black

Testmetoder för beläggningsmassor. Bestämning av slitstyrka enligt BCA.